Grunnloven 200 år

Frank Aarebrot2

Onsdag 19. mars hadde Senioruniversitetet besøk av den kjente professor Frank Aarebrot. Foredraget, ”Grunnloven 200 år”, ble en ubetinget suksess. Til sammen 141, ny publikum rekord, møtte opp i Elvesalen. Etter det ca. 2. timer lange foredraget var det et svært fornøyd publikum som forlot salen.

20.03.14/Normann H.