Månedlige arkiver: mars 2014

Professor Leif Gjerstad:

Leif Gjerstad

«Vår fantastiske hjerne – sterke og svake sider»
Buen kulturhus tirsdag 8. april kl. 12.00.

Leif Gjerstad er hjerneforsker og har siden 1988 vært professor i nevrologi ved Universitet i Oslo. Han er også forskningsleder ved klinikk for kirurgi og nevrologi ved Oslo Universitetssykehus.

Forskningsområdene hans er epilepsi, toksisk hjerneskade, kognitiv svikt og demens. I tillegg til medisinsk utdannelse, har han utdannelse innen helseadministrasjon.

Gjerstad har deltatt i en rekke faglige komiteer og var blant annet en av initiativtakerne til Norsk forum for nevropsykiatri.

Han har utgitt en rekke publikasjoner og er forfatter av flere bøker, blant annet er han hovedredaktør for den eneste norske læreboken i nevrologi og nevrokirurgi.

Mottok Brageprisen for boken «Vår fantastiske hjerne» 

Velkommen til aprilmøtet i Senioruniversitetet.

Paal Kjellin

 

Grunnloven 200 år

Frank Aarebrot2

Onsdag 19. mars hadde Senioruniversitetet besøk av den kjente professor Frank Aarebrot. Foredraget, ”Grunnloven 200 år”, ble en ubetinget suksess. Til sammen 141, ny publikum rekord, møtte opp i Elvesalen. Etter det ca. 2. timer lange foredraget var det et svært fornøyd publikum som forlot salen.

20.03.14/Normann H.