Månedlige arkiver: mars 2016

En grundig innføring i det amerikanske valgsystemet.

Professor Ole Moen i Elvesalen 9. mars 2016 (Foto: Senioruniversitetet)

Professor Ole Moen i Elvesalen 9. mars 2016 (Foto: Senioruniversitetet)

Dagens gjest, historiker og tidligere professor i Nord-Amerikastudier v/Universitetet i Oslo, Ole Moen, ga de fremmøtte, i overkant av 70, en grundig innføring i det amerikanske (USA) valgsystemet. Det var skremmende å høre hvor lite demokratisk valg til kongressen og valg av president foregår. Her er det ikke nødvendigvis den som får flest stemmer som vinner. Mindre stater får ofte uforholdsmessig stor uttelling og ikke minst er økonomi i milliardklassen blitt avgjørende for å vinne et president valg. Ifølge Moen har dette tatt helt av. For mange av de fremmøtte var det nok vondt å høre at verdens pr. i dag eneste supermakt har et valgsystem som i beste fall nærmer seg det korrupte. Det gjør ikke saken bedre at dagens republikanske kandidater til presidentvalget fremstår i et ualminnelig dårlig lys.
For de av oss som er glad i USA ble det tid til ettertanke.


Det var en ualminnelig kunnskapsrik professor som besøkte Senioruniversitetet denne dagen.

Odd Normann Hodnemyr, sekr.

 

 

 

Jorunn Gislefoss kommer til Elvesalen onsdag 13.april

jorunn_gislefoss2_utsnJorunn Gislefoss er fabrikkdirektør på GE Healthcare Lindesnes og styremedlem i Agder NHO.
Hun er utdannet sivilingeniør, fysikk fra NTH 1990 og doktorgrad i fysikk fra 1994.
Fra 2011 satt hun 4 år i styret for Eyde klyngen, hvorav 1 år som styreleder.
Hun har ellers sittet 4 år i UiA-styret, og sitter for tiden i det nasjonale programstyret for VRI i Norges Forskningsråd.
Vi hører og leser mye om problemene i Agderindustrien, spesielt om de som er knyttet opp mot oljerelatert virksomhet – det som ofte kalles Node klyngen.
Men alt er ikke svart, deler av industrien på Agder går bedre enn det vi får inntrykk av gjennom media. Prosessrelatert industri – som er knyttet sammen i Eyde klyngen, gjør det meget bra. Dette er bedrifter i medvind. De ansetter ingeniører og mange øker sitt produksjonsvolum og tjener på kronekurs og på å dekke behov som ikke er oljeavhengig.
GE Healthcare AS er en av disse.
Bedriften har pr. i dag ca. 350 ansatte, og av disse er omtrent 30% kvinner.

Onsdag 13. april kl.12.00 i Buen kulturhus
Hvor stor er krisen i Agder industrien?”

Petter Westermoen