Månedlige arkiver: desember 2016

En grundig innføring i den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa og Norge spesielt.

Professor Janne Haaland Matlary i Elvesalen onsdag 14.des 2016 (Foto:Senioruniversitetet)

Onsdag 14. desember var dagens gjest- og foreleser, professor i internasjonal politikk v/Universitetet i Oslo, Janne Haaland Matlary.
I tilnærmet 90 minutter snakket hun om: ”Forsvaret av Norge- en illusjon?”. De tilstedeværende fikk en grundig innføring i den sikkerhetspolitiske situasjon i store deler av Europa m/hovedvekt på Nato og EU generelt og Norge spesielt.
Selv om Norge aldri har hatt grensekonflikt med Russland oppleves dagens Russland og Putin som en reell trussel sett fra Nato. Valget av ny president i USA vil sannsynligvis føre til at det enkelte Nato land, inkludert Norge, vil måtte øke forsvarsutgiftene betydelig i årene som kommer. USA syntes ikke lenger villig til å betale brorparten av Natos forsvarsutgifter. Hvordan Norge skal forsvares v/et eventuelt angrep er i endring. Vår lange kyst tilsier store investeringer i et moderne sjøforsvar og flyvåpen, bl. annet nye og topp moderne ubåter og fly. 
Grunnpilaren i vårt forsvar er Nato hvor traktatens artikkel 5 fastslår at et angrep på et medlemsland er et angrep på hele alliansen.

Odd Normann Hodnemyr 

 

 

 

Janne Haaland Matlary kommer til Elvesalen onsdag 14. desember

Janne Haaland MatlaryJanne Haaland Matlary (1957). Statsviter og professor i internasjonal politikk v/UIO. Hun var statssekretær i UD i perioden 1997-2000. Forsker v/NUPI 1987-92 og forskningsdirektør ved senter for europaforskning 1995-97. Hennes interesseområder innen statsvitenskapen er politikk for sikkerhet- og forsvar, herunder EU, NATO, OSSE, FN, Balkan og Kaukasus, foruten menneskerettigheter og påvirkningen av normer på internasjonal politikk samt offentlig diplomati. Hun er medlem av den katolske kirke og rådgiver for Det pavelige råd.

Onsdag 14. des. kl.12.00 i Buen kulturhus
«Forsvaret av Norge – en illusjon?»

Odd Normann Hodnemyr