Månedlige arkiver: februar 2017

”Fra Paris til Agder”

Tidligere Klima og Miljøminister, Tine Sundtoft.
Medlem av Lillesand kommunestyre 1988-91. Vararepresentant til Stortinget fra Aust-Agder 1989-93 og generalsekretær i unge høyre 1990-92. Fra 1992-95 innvalgt i Aust-Agder fylkesting. Klima- og miljøminister fra 16. okt. 2013 til 16. desember 2015.
Er f.t. fylkesrådmann i Vest-Agder.                                

Onsdag 22. mars kl. 12.00 i Buen kulturhus
”Fra Paris til Agder”

Odd Normann Hodnemyr

Hvordan påvirker statlige og kommunale budsjett oss?

Mandals ordfører, Alf Erik Andersen.
Medlem av Mandal bystyre fra 2007. Valgt inn i FrP sitt sentralstyre og KS Europapolitiske Forum i 2016. Erfaring som toppidrettsutøver, privat næringsliv fra 1996 og lokal kjøpmann i Mandal siden 2001.

Onsdag 15. februar kl. 12.00 i Buen kulturhus.
”Budsjett, kommunalt og statlig vil ha en påvirkning på oss alle”

 

Odd Normann Hodnemyr