Månedlige arkiver: september 2017

«Sørlandsk skipsfart fra 1600 – 2000»

Professor Berit Eide Johnsen i Elvesalen 6.september 2017. (Foto: Senioruniversitetet)

Det er alltid gledelig å kunne starte opp et semester med godt frammøte. Onsdag 6. september, på første møte i høstsemesteret, kunne leder Tor Arild Melby ønske velkommen til en fullsatt Elvesal – denne gang med overvekt av menn. Dette skyldtes nok temaet, «Sørlandsk skipsfart fra 1600 – 2000». Det interesserer de fleste av oss som bor på kyststripa, men kanskje særlig menn.

Berit Eide Johnsen tok i sitt foredrag utgangspunkt i boka med samme tittel som hun nylig har utgitt. Hun har skrevet en rekke vitenskapelige artikler og bøker – med kildetilgang tilbake fra 1600
.
Hun gav oss et innblikk i våre forfedres liv langs Sørlandskysten i medgang og i motgang. Det var handel med Holland og utskiping av eiketømmer som førte til en økonomisk oppgangsperiode. Sørlandet hadde de beste forutsetningene for å være med i konkurransen. Det krevdes lune, isfrie havner. Vi hadde elver og skoger som gav oss tilgang på trelast. Handelen med Holland blomstret. Store og små skipsverft ble etablert, og i årene fram mot 1875 ble innbyggertallet fordoblet.

Så kom krisen – brått og brutalt. Seilskutene ble etter hvert erstattet med dampskip.

Det var en internasjonal krise som kom til å ramme Agder hardt. Berit Eide Johnsen tok også for seg nedgangstidene fram til 1925.

Men det er nok oppgangstider vi husker best. Seilskuter er barnelærdom for en sørlending. Kanskje ble vi mandalitter litt skuffet over å oppdage at vi ikke lå lengst framme i seilskutetidas glansperiode. Klare fakta viser at vår andel var relativt beskjeden. Og i sammenlikning med byer i Aust-Agder kom vi nok et stykke ned på lista.

Ennå fins det spor etter oppgangstidene. Samarbeid med Holland innebar mer enn handel. Mange emigrerte, og Holland ble et arbeidsmarked for unge jenter. I dag sitter vi igjen med hollandske navn som Anniken eller Monika – som et pust fra en svunnen tid!

Berit Eide Johnsen greide å begeistre forsamlingen med sitt foredrag. Det skyldtes ikke minst hennes formidlingsevne.

Ragnhild Kleven

 

 

Geir Helljesen kommer til Elvesalen onsdag 18. oktober

Geir Helljesen tidligere journalist og mangeårig ansatt i NRK. Han startet som programsekretær i NRK i 1968 og ble etter hvert satt på store intervjuoppgaver, særlig av politikere, men i 1989 fikk han også intervjue pave Johannes Paul II da han besøkte Norge. I 1990 fikk han det siste lange intervjuet kong Olav gjennomførte før sin død – som omhandlet kongens fluktferd gjennom Norge i aprildagene 1940. Men det er som leder av NRKs valgsendinger han er blitt mest kjent. Helljesen har vært programleder, kommentator og analytiker ved hvert eneste stortings- og kommunevalg siden 1971 og frem til han trådte inn i pensjonistenes rekker i 2009.
Han er etter hvert også blitt spesialist på Nobels Fredspris og har mer enn en gang utropt vinneren flere dager før Nobelkomiteen har offentliggjort den.

Onsdag 18. oktober kl. 12.00 i Buen kulturhus
”Nobels fredspris – over alle grenser”.

Odd Normann Hodnemyr