Månedlige arkiver: februar 2018

Brexit – Hva skjedde og hva nå? Jan Erik Mustad i Elvesalen onsdag 7. mars.

 Jan Erik Mustad (1956) er filolog og sakprosaforfatter med britisk politikk og Nord-Irland som spesialfelt. Han er førstelektor i britiske studier og didaktikk (undervisningslære) ved Universitetet i Agder. Mustad har undervist i britiske, irske og amerikanske studier og didaktikk v/Agder Distrikthøgskole, Høgskolen i Agder, Høgskolen i Telemark og Universitetet i Oslo.
Siden 1995 har han kommentert for flere norske medier om britiske forhold, særlig politikk og samfunn. Han har kommentert samtlige britiske parlamentsvalg siden 1997. I 2016 kommenterte han brexit-avstemningen. Mustad har skrevet en rekke bøker og artikler om Storbritannia og USA.

Onsdag 7. mars kl. 12.00 i Buen kulturhus
«Brexit» – Hva skjedde og hva nå?

Odd Normann Hodnemyr