Månedlige arkiver: februar 2019

Onsdag 13. mars kl. 12.00 i Buen kulturhus: «Gamle hus; pest eller fest?».

Else Sprossa Rønnevig fra Lillesand er kjent som bygningsverner og kulturarvforkjemper. Hun har skrevet en rekke bøker, laget informasjons- og vandreutstillinger, drevet restaurering- og rehabiliteringsarbeid av gamle bygninger. For sitt banebrytende arbeid har hun mottatt en rekke utmerkelser og stipendier. Rønnevig har fått kommunale/fylkeskommunale kulturpriser, Sørlandets litteraturpris, Urnesmedaljen, Olavsrosa og Kongens fortjenestemedalje. Hun har utdannelse fra Statens høgskole i håndverk og design.