Foredraget med Jahn Otto Johansen onsdag 26.november utgår p.g.a. sykdom.
Ny foredragsholder er sjefsredaktør Vebjørn Selbekk.
Foredraget holdes tirsdag 25.november kl.12.00.