Jahn Otto Johansens foredrag Onsdag 15.april er avlyst p.g.a. sykdom.
Vi vil prøve å finne en annen foredragsholder til aprilmøte.