Årsmøte avholdes på Buen Kulturhus fredag 26. januar kl. 10.00

Saker som ønskes tatt opp på årsmøte må være innlevert styret senest lørdag 20. januar.