Årsmøte torsdag 24. januar kl.1000. Buen kulturhus.

Årsmøte avholdes torsdag 24. januar kl. 1000. Buen kulturhus.

Aktuelle saksdokumenter deles ut ved møtestart.

Saker en ønsker tatt opp må være styret i hende senest torsdag 17. januar.