Kategoriarkiv: Referat

Et innblikk i Kinas politiske og økonomiske ambisjoner.

Journalist Jørgen Lohne i Elvesalen onsdag 18. april 2018 (Foto: Senioruniversitetet)

Journalisten Jørgen Lohne tok oss med på en tur til det store Kina, hvor han hadde vært utenriks korrespondent for Aftenposten. Her fikk vi et spennende innblikk i hvordan enkelte ting fungerer, og hvilke politiske mål som er satt frem mot år 2020. Stormakten Kina har ambisjoner og muligheter for å få hevet innbyggerens levekår, samt markere seg internasjonalt.

Tor Arild Meldby

 

 

Onsdag 7. mars: Jan Erik Mustad: «Brexit»- Hva skjedde og hva nå ?

Jan Erik Mustad i Elvesalen onsdag 7.mars 2018 (Foto: Senioruniversitetet)

En opplagt og entusiastisk Jan Erik Mustad innledet med at ingen kunne se inn i fremtiden og svare på «hva nå». Derimot kunne en forklare hvorfor det ble det resultatet det ble.
Dermed tok han tilhørerne med på en vandring i britisk politikk fra etterkrigstiden frem til i dag.
Hvordan øyfolket så på seg selv, forholdet til resten av Europa, og hvorfor resultatet ble som det ble.

Tor Arild Melby

 

 

Onsdag 7. februar: Ole Moen : «Donald J. Trump: En annerledes president»

Professor Ole Moen i Elvesalen (Foto: Senioruniversitetet)

På ny fikk Mandal Senioruniversitet gleden av Ole Moen sin kunnskap angående Amerikansk politikk. Denne gangen vinklet opp mot den nye presidenten og det politiske bildet rundt ham. Hvem stemte på hvem, og hvorfor, og hva slags bilde kan en se for seg fremover mot neste presidentvalg. Vil Trump stille til valg og vil han bli valgt igjen ?
Svaret får vi ikke før ved neste valg, men Moen hadde klare synspunkter på dette.

Tor Arild Melby

 

 

«Sørlandsk skipsfart fra 1600 – 2000»

Professor Berit Eide Johnsen i Elvesalen 6.september 2017. (Foto: Senioruniversitetet)

Det er alltid gledelig å kunne starte opp et semester med godt frammøte. Onsdag 6. september, på første møte i høstsemesteret, kunne leder Tor Arild Melby ønske velkommen til en fullsatt Elvesal – denne gang med overvekt av menn. Dette skyldtes nok temaet, «Sørlandsk skipsfart fra 1600 – 2000». Det interesserer de fleste av oss som bor på kyststripa, men kanskje særlig menn.

Berit Eide Johnsen tok i sitt foredrag utgangspunkt i boka med samme tittel som hun nylig har utgitt. Hun har skrevet en rekke vitenskapelige artikler og bøker – med kildetilgang tilbake fra 1600
.
Hun gav oss et innblikk i våre forfedres liv langs Sørlandskysten i medgang og i motgang. Det var handel med Holland og utskiping av eiketømmer som førte til en økonomisk oppgangsperiode. Sørlandet hadde de beste forutsetningene for å være med i konkurransen. Det krevdes lune, isfrie havner. Vi hadde elver og skoger som gav oss tilgang på trelast. Handelen med Holland blomstret. Store og små skipsverft ble etablert, og i årene fram mot 1875 ble innbyggertallet fordoblet.

Så kom krisen – brått og brutalt. Seilskutene ble etter hvert erstattet med dampskip.

Det var en internasjonal krise som kom til å ramme Agder hardt. Berit Eide Johnsen tok også for seg nedgangstidene fram til 1925.

Men det er nok oppgangstider vi husker best. Seilskuter er barnelærdom for en sørlending. Kanskje ble vi mandalitter litt skuffet over å oppdage at vi ikke lå lengst framme i seilskutetidas glansperiode. Klare fakta viser at vår andel var relativt beskjeden. Og i sammenlikning med byer i Aust-Agder kom vi nok et stykke ned på lista.

Ennå fins det spor etter oppgangstidene. Samarbeid med Holland innebar mer enn handel. Mange emigrerte, og Holland ble et arbeidsmarked for unge jenter. I dag sitter vi igjen med hollandske navn som Anniken eller Monika – som et pust fra en svunnen tid!

Berit Eide Johnsen greide å begeistre forsamlingen med sitt foredrag. Det skyldtes ikke minst hennes formidlingsevne.

Ragnhild Kleven

 

 

Et dypdykk i Norges politiske landskap.

Harald Stanghelle i Elvesalen onsdag 19. april 2017 (Foto: Senioruniversitetet)

En full Elvesal fikk et spennende dyp dykk i Norges politiske landskap, med vekt på tiden fra
siste stortingsvalg frem til i dag. Hvordan den internasjonale situasjonen har påvirket dagens regjering.
Petroleumspopulisme, Norge som Konsensussamfunn, samt usikkerheten ved neste valg.

Tor Arild Melby

 

 

Klima og miljø – fra Paris til Agder

Tine Sundtoft i Elvesalen onsdag 22. mars 2017 (Foto: Senioruniversitetet)

«Uten dere er vi ingenting»! Leder Tor Arild Melby innledet også dette møtet med å minne om at det er godt frammøte som gjør det mulig å hente inn gode foredragsholdere – til aktuelle temaer.
Og dagens tema var virkelig aktuelt! Tine Sundtoft fortalte om sitt engasjement for klima og miljø fra hun startet sin politiske karriere til og med perioden 2013 – 2015 som klima- og miljøminister.
Tine Sundtoft har vært politisk aktiv fra ungdommen av.  På tidspunktet da det internasjonale arbeidet for miljø for alvor skjøt fart, satt hun som medlem av Lillesand kommunestyre. Året før hun ble valgt inn hadde «FNs verdenskommisjon for miljø og utvikling» – vanligvis omtalt som Brundtlandskommisjonen- lagt fram sin rapport. Det er fra denne kommisjonen begrepet «bærekraftig utvikling» oppstod – et begrep som stadig dukker opp i diskusjoner. Det var Brundtlandskommisjonens rapport fra 1987 som gav inspirasjon til å arbeide med miljøsaker. Hun har siden fulgt internasjonale miljøkonferanser fra første klimaavtale i Rio de Janeiro til Parisavtalen i 2015.
Det har vært oppturer og nedturer. Det er fremdeles en lang vei å gå. Harde forhandlinger må til. Selv sier hun: «Lytting er en undervurdert politisk sport».  I flere sammenhenger har hun fått i oppdrag å bidra for å få avtaler i havn. Mest kjent er det at hun ledet siste runde med ministersamtaler før toppmøtet i Paris.
Men så gjelder det å få miljøavtalene ned på lokalt nivå – rent bokstavelig «Fra Paris til Agder». Det er viktig å ha ambisiøse mål. Agder skal være ledende – også internasjonalt. Det viser seg faktisk at flere bedrifter i vår region kan stå som forbilde når det gjelder å redusere utslipp. GEHealthcare i Lindesnes kan stå som et eksempel på dette. Også bymiljøavtaler er viktige. De kan inngås i Kristiansand like så vel som i Oslo.
Om vi bor tettere får vi mindre behov for å bruke bil. Vi må planlegge slik at vi kan gå – eller bruke sykkel. Her har vi et godt eksempel, sier Tine Sundtoft. Hun ser ut av vinduet i Elvesalen og peker på Adolph Tidemand Bro.

Ragnhild Kleven

 

 

 

Entusiastisk ordfører

Mandals ordfører Alf Erik Andersen i Elvesalen onsdag 15 februar 2017. Foto:Senioruniversitetet

Leder Tor Arild Melby ønsket 50 frammøtte velkommen til årets første møte i Senioruniversitetet. Han understreket betydningen av god oppslutning – og gledet seg over at også lokale foredragsholdere trekker folk.
Ordfører Alf Erik Andersen gav oss med stor entusiasme et blikk inn i framtidas Mandal. Han har sagt nei til en mulig Stortingsplass og har bevisst valgt å drive med lokalpolitikk. For de av oss som skumleser avisen, ble det en grundig innføring i hva som skjer i kommunen vår.     Les videre

Ny leder i Mandal Senioruniversitet.

På årsmøtet 26. januar ble Tor Arild Melby valgt til ny leder i Mandal Senioruniversitet. Han overtar dermed ”stafettpinnen” etter Aud Helland-Olsen som har ledet Senioruniversitetet de siste 4 årene.

Leder i Mandal Senioruniversitet Tor Arild Melby.


Kort fortalt om Tor Arild Melby:

Sønn av Alf og Thorhild Melby.

Født på Mandal sykehus i 1952.

Pensjonert infanteri Major.

Siste oppdrag i forsvaret var Kommandant på Vardøhus festning.

 

 

Påtroppende leder Tor Arild Melby her sammen med avtroppende leder Aud Helland-Olsen.

 

 

 

 

 

 

 

En grundig innføring i den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa og Norge spesielt.

Professor Janne Haaland Matlary i Elvesalen onsdag 14.des 2016 (Foto:Senioruniversitetet)

Onsdag 14. desember var dagens gjest- og foreleser, professor i internasjonal politikk v/Universitetet i Oslo, Janne Haaland Matlary.
I tilnærmet 90 minutter snakket hun om: ”Forsvaret av Norge- en illusjon?”. De tilstedeværende fikk en grundig innføring i den sikkerhetspolitiske situasjon i store deler av Europa m/hovedvekt på Nato og EU generelt og Norge spesielt.
Selv om Norge aldri har hatt grensekonflikt med Russland oppleves dagens Russland og Putin som en reell trussel sett fra Nato. Valget av ny president i USA vil sannsynligvis føre til at det enkelte Nato land, inkludert Norge, vil måtte øke forsvarsutgiftene betydelig i årene som kommer. USA syntes ikke lenger villig til å betale brorparten av Natos forsvarsutgifter. Hvordan Norge skal forsvares v/et eventuelt angrep er i endring. Vår lange kyst tilsier store investeringer i et moderne sjøforsvar og flyvåpen, bl. annet nye og topp moderne ubåter og fly. 
Grunnpilaren i vårt forsvar er Nato hvor traktatens artikkel 5 fastslår at et angrep på et medlemsland er et angrep på hele alliansen.

Odd Normann Hodnemyr 

 

 

 

Gjennom krisen – Europa har crashet, hva kommer etterpå?

Christian Borch i Elvesalen 23 nov. 2016 (Foto: Senioruniversitetet)

Christian Borch i Elvesalen 23 nov. 2016 (Foto: Senioruniversitetet)

Onsdag 23. november besøkte Christian Borch, tidligere NRK anker i Dagsrevyen, Senioruniversitetet.
Publikum, i overkant av 140, fikk høre en opplagt foredragsholder snakke om Europa i tiden etter den 2. verdenskrig, med fokus på årene fra ca. 1970 og frem til i dag. Mange år med vekst og velstand etterfulgt bankkrise og høy arbeidsledighet. Bankkrisen, som startet i USA, fikk betydelige konsekvenser for Europa. Land som Hellas, Spania, Portugal og Irland ble spesielt hardt rammet.
Etter flere, ifølge Borch, tøffe år er det tegn i tiden som tyder på at den økonomiske krise kan ha nådd sitt bunn nivå. Dette til tross for usikkerhet knyttet til valg av ny president i USA og britenes utmeldelse av EU. En ny generasjon, nye ideer og interesser vokser frem. Selv om vi neppe kan forvente den vekst og velstand vi i en årrekke fikk oppleve er det positive tegn i tiden.

Odd Normann Hodnemyr