Direktør Alf Arne Nøsted kommer til Elvesalen onsdag 6. desember

Bedriften var tidlig ute med automatisering og allerede fra 1970 fikk bedriften installert helautomatiske piggsveisere til produksjon av snøkjettinger. Dette gav bedriften et stort fortrinn og tillot utvikling i andre deler av bedriften. På 1980 tallet skiftet fabrikken navn til Nøsted Kjetting AS.
Produksjonen og eksporten har økt sikkert og pent, Først til Europa og siden til Nord og Sør Amerika. Etter hvert tok man konsekvensen av viktigheten av det Nord Amerikanske markedet og kjøpte Chaine Select inc i provinsen Quebec i Canada. Etter vanskelige år tidlig på 1990 tallet har bedriften vokst jevnt og trutt gjennom gode produkter, ny teknologi og oppkjøp. Nøsted Gruppen består i dag av 8 selvstendige virksomheter, alle 100 % eid av Nøsted Kjetting AS.
Fra 2016 er det 4.generasjon ved Adm. Dir. Merethe Nøsted von Zernichow som leder bedriften etter at Alf Arne Nøsted da hadde ledet bedriften i mer enn 30 år.

Onsdag 6. desember kl. 12.00 i Buen kulturhus
”Trygg Nøsted Kjetting AS  fra «liten smie» til internasjonal kompetanse bedrift.”

     Petter Westermoen