Entusiastisk ordfører

Mandals ordfører Alf Erik Andersen i Elvesalen onsdag 15 februar 2017. Foto:Senioruniversitetet

Leder Tor Arild Melby ønsket 50 frammøtte velkommen til årets første møte i Senioruniversitetet. Han understreket betydningen av god oppslutning – og gledet seg over at også lokale foredragsholdere trekker folk.
Ordfører Alf Erik Andersen gav oss med stor entusiasme et blikk inn i framtidas Mandal. Han har sagt nei til en mulig Stortingsplass og har bevisst valgt å drive med lokalpolitikk. For de av oss som skumleser avisen, ble det en grundig innføring i hva som skjer i kommunen vår.    

 

De fleste prosjekt som er under arbeid er avhengig av hva som skjer på nasjonalt nivå. Helse- og omsorg står overfor store endringer. Nye tilskuddsordninger fra staten vil føre til at man må redusere utgiftene til institusjonsplasser. Dette vil på sikt føre til at Mandal Omsorgssenter bygges ned. Et nytt begrep er Helsehus. Det innebærer å samle alle helsetjenester på ett sted. Mandal kommune har sikret seg et tilstrekkelig stort tomteområde rundt Orelunden.

Hotelltomta ligger der – fremdeles ubrukt etter flere år. Det finnes knapt en by av Mandals størrelse som – så å si – ikke har hotellovernattingsplasser. Men nå skjer det noe. Det er en ny runde, men mye må avklares. Det gjelder høyde på bygget, og det gjelder hva slags kombinasjon en ser for seg. En aktuell tanke er å legge inn et antall omsorgsleiligheter. Ordføreren så for seg at vi i salen om noen år kanskje kunne «labbe på tøflan» over til Buen.                                      

Strømsvika havn er et prosjekt i samarbeid med flere kommuner. Dette er et fellesprosjekt mellom flere kommuner, og det er blitt gjennomført uten konflikter. Dette vil bli en unik havn i Vest-Agder!                                                                                          

Framdriftsplanen for E-39 ble presentert. Men en like viktig oppgave vil bli å finne en løsning på de trafikkmessige forholdene i sentrum. Daglig passerer det flere biler gjennom Bryggegata enn gjennom Kirkeheitunnelen på E-39. Å arbeide mot et bilfritt sentrum i Mandal er en stor utfordring – og et langt lerret å bleke.    

Agder Fengsel avdeling Mandal ble presentert som en suksesshistorie. Ordføreren var så vidt innom kampen på bakrommet som førte til at Stortinget snudde i saken – og at Mandal fikk en mindre avdeling enn først antatt. Han fokuserte på det positive og så for seg muligheter til utvidelse og flere arbeidsplasser med årene.

Det er viktig å bygge omdømme. Mandal ligger allerede langt framme på kommunebarometeret – faktisk på 5. plass. Det er viktig å få fram at her handler det ikke først og fremst om å bruke minst mulig penger – men om å levere gode tjenester.

Som avslutning trakk ordføreren fram et prosjekt der han kan dra nytte av sin egen erfaringsbakgrunn – innen sykkelidretten! Mandal og Lindesnes er to av seks sørlandskommuner som kjemper om Tour des Fjords i 2018. Ordføreren mener at kostnadene vil være småpenger mot hva sykkelfesten vil gi tilbake. Et slikt arrangement vil virkelig sette Mandal på kartet! Og det vil være en mulighet til å vise verden hva vi har å by på!

Ragnhild Kleven