Et særdeles godt foredrag om industrieventyret i Lindesnes og dagens situasjon for industrien i landsdelen.

jorunn_gislefoss2_utsnOnsdag 13. april kl. 12.00 ble vårsemesterets tredje foredrag avholdt i Elvesalen, Buen kulturhus. Dagens foredragsholder, fabrikkdirektør på GE Healthcare i Lindesnes, Jorunn Gislefoss, holdt et ualminnelig godt foredrag om industrieventyret i Lindesnes og deler av den øvrige industri i Agder. Hun kom bl. annet inn på den oljerelaterte, som er knyttet sammen i det som kalles Node-klyngen, og som f.t. sliter. Videre kom hun inn på den prosessrelaterte delen av industrien som er knyttet sammen i det som kalles Eyde-klyngen og som i all hovedsak gjør det bra. Konklusjonen var at mye går bra i landsdelen og GE Healthcare vil i overskuelig fremtid være ”verdensener” innenfor sitt område.

Normann Hodnemyr