Fhv. Fylkesmann Ann-Kristin Olsen kommer til Elvesalen onsdag 24. februar.

Ann-Kristin OlsenAnn-Kristin Olsen (1945) har vært 40 år i Statens tjeneste.
Hun var Norges første kvinnelige politimester, har vært embetsmann, sysselmann og fylkesmann. Og nestleder i Gjenopptakelseskommisjonen for straffesaker.Som fylkesmann i Vest-Agder i 17 år, fratrådte hun 31.12.2015. Og da den neste skal råde over hele Agder, blir hun den siste for kun Vest-Agder.Men hun gir seg ikke. I november 2015 oppnevnte Regjeringen henne til å leder et nytt offentlig utvalg for å gjennomgå alvorlige saker der barn og ungdom har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt. Målet er å avdekke mulige svikt fra den offentlige håndtering og eventuelt foreslå endringer for svikt i slike saker i fremtiden. 

Onsdag 24.februar kl.12.00 i Buens kulturhus.
”Mitt liv som mann”

Velkommen til februarmøtet.

Petter Westermoen