Gjennom krisen – Europa har crashet, hva kommer etterpå?

Christian Borch i Elvesalen 23 nov. 2016 (Foto: Senioruniversitetet)

Christian Borch i Elvesalen 23 nov. 2016 (Foto: Senioruniversitetet)

Onsdag 23. november besøkte Christian Borch, tidligere NRK anker i Dagsrevyen, Senioruniversitetet.
Publikum, i overkant av 140, fikk høre en opplagt foredragsholder snakke om Europa i tiden etter den 2. verdenskrig, med fokus på årene fra ca. 1970 og frem til i dag. Mange år med vekst og velstand etterfulgt bankkrise og høy arbeidsledighet. Bankkrisen, som startet i USA, fikk betydelige konsekvenser for Europa. Land som Hellas, Spania, Portugal og Irland ble spesielt hardt rammet.
Etter flere, ifølge Borch, tøffe år er det tegn i tiden som tyder på at den økonomiske krise kan ha nådd sitt bunn nivå. Dette til tross for usikkerhet knyttet til valg av ny president i USA og britenes utmeldelse av EU. En ny generasjon, nye ideer og interesser vokser frem. Selv om vi neppe kan forvente den vekst og velstand vi i en årrekke fikk oppleve er det positive tegn i tiden.

Odd Normann Hodnemyr