Hvordan går det med flyktningene?

Kristian Tronstad i Elvesalen 12.okt. 2016 (Foto:Senioruniversitetet)

Kristian Tronstad i Elvesalen 12.okt. 2016 (Foto:Senioruniversitetet)

Onsdag 12. oktober var Kristian Tronstad, forsker innen migrasjon og integrasjon v/Norsk institutt for by- og regionsforskning, invitert til Senioruniversitetet. De fremmøtte, til sammen 58, fikk oppleve en kunnskapsrik og meget dyktig foredragsholder. 
Analyser viser at innvandring fra utlandet de senere år har bidratt til å opprettholde folketallet i mange kommuner. Selv om det er stor variasjon mellom de ulike grupper syntes integreringen i Norge på mange områder å gå bra sammenlignet med de andre skandinaviske landene, og andre EU-land. Bl. annet er innvandrere som er i jobb høyere enn i våre naboland.

Odd Normann Hodnemyr