«Hvordan skal Putin ta tilbake Barentshavet»

Geir Hønneland i Elvesalen onsdag 18.november

Geir Hønneland i Elvesalen onsdag 18.november

Onsdag 18. nov. hadde Senioruniversitetet besøk av Mandals mannen, statsviter og direktør v/Fridtjof Nansens Institutt, Geir Hønneland. Foredraget: ”Hvordan skal Putin ta tilbake Barentshavet” var meget interessant, ikke minst fordi Hønneland på en forståelig måte klarte å formidle dette vanskelige tema. Det var en lydhør forsamling som møtte frem i Elvesalen denne onsdagen.

Mandal, 23.11.2015
Odd Normann Hodnemyr, sekr.