Ibsen i Senioruniversitetet.

Professor Bjørn HemmerOnsdag 14. september kommer nyinnflyttet ”mandalitt” professor Bjørn Hemmer til Senioruniversitetet i Mandal for å snakke om den mest berømte av alle nordmenn gjennom tidene: Henrik Ibsen. Tittelen på foredraget er ”Ibsen – mennesket og kunstneren”. Hemmer vil tegne et bilde av hvem Ibsen var, hans enestående livsskjebne og hva han ville med sin diktning, sin kunst.
Hemmer har en lang universitetskarriere bak seg som professor ved universitetet i Trondheim, i Oslo og i Agder. Han har gjesteforelest om Ibsen i en rekke land, bl.a. i USA, England og Frankrike.
Hemmer har skrevet flere bøker og artikler om Ibsen, og dessuten om forfattere som Hamsun, Vilhelm Krag, Engvald Bakkan, Gabriel Scott, Sigbjørn Hølmebakk og Øystein Lønn. I 2003 utgav han boken IBSEN – kunstnerens vei, som er oversatt til tysk, russisk og kinesisk.

Onsdag 14. september kl. 12.00 i Buen kulturhus.
”Ibsen – mennesket og kunstneren”

Velkommen til septembermøtet.