Janne Haaland Matlary kommer til Elvesalen onsdag 14. desember

Janne Haaland MatlaryJanne Haaland Matlary (1957). Statsviter og professor i internasjonal politikk v/UIO. Hun var statssekretær i UD i perioden 1997-2000. Forsker v/NUPI 1987-92 og forskningsdirektør ved senter for europaforskning 1995-97. Hennes interesseområder innen statsvitenskapen er politikk for sikkerhet- og forsvar, herunder EU, NATO, OSSE, FN, Balkan og Kaukasus, foruten menneskerettigheter og påvirkningen av normer på internasjonal politikk samt offentlig diplomati. Hun er medlem av den katolske kirke og rådgiver for Det pavelige råd.

Onsdag 14. des. kl.12.00 i Buen kulturhus
«Forsvaret av Norge – en illusjon?»

Odd Normann Hodnemyr