Jorunn Gislefoss kommer til Elvesalen onsdag 13.april

jorunn_gislefoss2_utsnJorunn Gislefoss er fabrikkdirektør på GE Healthcare Lindesnes og styremedlem i Agder NHO.
Hun er utdannet sivilingeniør, fysikk fra NTH 1990 og doktorgrad i fysikk fra 1994.
Fra 2011 satt hun 4 år i styret for Eyde klyngen, hvorav 1 år som styreleder.
Hun har ellers sittet 4 år i UiA-styret, og sitter for tiden i det nasjonale programstyret for VRI i Norges Forskningsråd.
Vi hører og leser mye om problemene i Agderindustrien, spesielt om de som er knyttet opp mot oljerelatert virksomhet – det som ofte kalles Node klyngen.
Men alt er ikke svart, deler av industrien på Agder går bedre enn det vi får inntrykk av gjennom media. Prosessrelatert industri – som er knyttet sammen i Eyde klyngen, gjør det meget bra. Dette er bedrifter i medvind. De ansetter ingeniører og mange øker sitt produksjonsvolum og tjener på kronekurs og på å dekke behov som ikke er oljeavhengig.
GE Healthcare AS er en av disse.
Bedriften har pr. i dag ca. 350 ansatte, og av disse er omtrent 30% kvinner.

Onsdag 13. april kl.12.00 i Buen kulturhus
Hvor stor er krisen i Agder industrien?”

Petter Westermoen