Kirsti Kolle Grøndahl – Likestilling – hvorfor er vi ikke fornøyd?

Kirsti Kolle Grøndahl i Elvesalen 8. november 2017 (foto: Senioruniversitetet)

Kirsti Kolle Grøndahl har fulgt likestillingsdebatten siden hun som ung kvinne gikk inn i politikken. Det var hennes mor som tente gnisten. Selv om hun var født noen år etter at kvinnene fikk stemmerett i 1913, fikk hun føle at det var skrevne , og uskrevne regler for kvinners rettigheter. Det gjaldt spesielt i arbeidslivet. Da hun giftet, seg var det en selvfølge at hun måtte si fra seg sin kontorpost.
Kirsti Kolle Grøndahls interesse for politikk har ført til mange verv. Det har blitt 24 år på Stortinget. Hun var i 1986-88 Kirke- og undervisningsminister. I denne perioden fikk hun gleden av å utnevne kvinnelige prester. Å bli valgt til stortingspresident var en viktig milepæl. I rekken av stortingspresidenten fra 1814 fram til i dag er hun den første – og eneste- kvinne som har innehatt dette høytidelige vervet.
I løpet av de vel hundre år som er gått siden kvinner fikk stemmerett i 1913 har mye skjedd. Men mye har også gått med sneglefart.
Kvinnekuppet ved valget i 1971 satte fart i kvinners deltakelse i politikken. Det var en drastisk handling som førte til at mange kvinner ble valgt inn ved at menn ble strøket av listene – og kvinner ble kumulert. Det var ikke alle som så med blide øyne på det som skjedde.
En annen milepæl var Gros kvinneregjering
Kvotering har vært svært omdiskutert tema. Men det har ført til flere kvinner i lederstillinger.
I våre dager er det fremdeles en lang vei å gå. Ufrivillig deltid er et av de uløste oppgavene i arbeidslivet.
Det er også en utfordring at innholdet i likestillingsbegrepet er under forandring.
I salen var gjennomsnittsalderen så høy at de fleste av oss kunne nikke gjenkjennende til mye av det som ble sagt – til holdninger kvinner er blitt møtt med i møte med arbeidslivet. Denne gjennomgang av hva som har skjedd med likestillingen fra stemmerett ble innført i 1913 fram til i dag hadde også vært en nyttig lekse for et publikum en generasjon under oss. Det er viktig å vite at dagens velferdsordninger ikke er kommet av seg selv. De er kjempet fram av sterke kvinner som Kirsti Kolle Grøndahl!

Ragnhild Kleven