Klima og miljø – fra Paris til Agder

Tine Sundtoft i Elvesalen onsdag 22. mars 2017 (Foto: Senioruniversitetet)

«Uten dere er vi ingenting»! Leder Tor Arild Melby innledet også dette møtet med å minne om at det er godt frammøte som gjør det mulig å hente inn gode foredragsholdere – til aktuelle temaer.
Og dagens tema var virkelig aktuelt! Tine Sundtoft fortalte om sitt engasjement for klima og miljø fra hun startet sin politiske karriere til og med perioden 2013 – 2015 som klima- og miljøminister.
Tine Sundtoft har vært politisk aktiv fra ungdommen av.  På tidspunktet da det internasjonale arbeidet for miljø for alvor skjøt fart, satt hun som medlem av Lillesand kommunestyre. Året før hun ble valgt inn hadde «FNs verdenskommisjon for miljø og utvikling» – vanligvis omtalt som Brundtlandskommisjonen- lagt fram sin rapport. Det er fra denne kommisjonen begrepet «bærekraftig utvikling» oppstod – et begrep som stadig dukker opp i diskusjoner. Det var Brundtlandskommisjonens rapport fra 1987 som gav inspirasjon til å arbeide med miljøsaker. Hun har siden fulgt internasjonale miljøkonferanser fra første klimaavtale i Rio de Janeiro til Parisavtalen i 2015.
Det har vært oppturer og nedturer. Det er fremdeles en lang vei å gå. Harde forhandlinger må til. Selv sier hun: «Lytting er en undervurdert politisk sport».  I flere sammenhenger har hun fått i oppdrag å bidra for å få avtaler i havn. Mest kjent er det at hun ledet siste runde med ministersamtaler før toppmøtet i Paris.
Men så gjelder det å få miljøavtalene ned på lokalt nivå – rent bokstavelig «Fra Paris til Agder». Det er viktig å ha ambisiøse mål. Agder skal være ledende – også internasjonalt. Det viser seg faktisk at flere bedrifter i vår region kan stå som forbilde når det gjelder å redusere utslipp. GEHealthcare i Lindesnes kan stå som et eksempel på dette. Også bymiljøavtaler er viktige. De kan inngås i Kristiansand like så vel som i Oslo.
Om vi bor tettere får vi mindre behov for å bruke bil. Vi må planlegge slik at vi kan gå – eller bruke sykkel. Her har vi et godt eksempel, sier Tine Sundtoft. Hun ser ut av vinduet i Elvesalen og peker på Adolph Tidemand Bro.

Ragnhild Kleven