Lederen oppsummerer Høstsemesteret.

 

Senioruniversitetets leder Aud Helland-Olsen i Elvesalen.

Senioruniversitetets leder Aud Helland-Olsen i Elvesalen.

Kjære venner av Senioruniversitetet.

Enda et semester er over. Vi har hatt flotte foredragsholdere, med store forskjeller i temaer.
Det synes vi er bra, det skal være stor takhøyde i Senioruniversitetet.
Vårt anliggende er å tilføre oss innsikt i forskjellige temaer og utvide vår horisont.

Jeg takker på vegne av styret for alle hyggelige tilbakemeldinger, og ønsker velkommen tilbake på nyåret.
Vi kan love foredragsholdere som holder høyt nivå også fremover.

Når dette skrives er vi midt i advent ,en fin tid synes jeg. Den gir oss anledning til filosofering og ettertanke.

Med ønske om en fin advent,og en fredelig jul.
Med vennlig hilsen Aud

PS: Senioruniversitetet drives på frivillig basis ,og våre inntekter er billettinntekter og gaver.
Prognosene for 2015 viser en utgiftsøkning,og vi må antagelig øke billettprisen.Kanskje bevertningen også må utgå.
Dette kommer vi tilbake til. DS.