Om bosetting og integrering av flyktninger i Norge.

Kristian Tronstad

Kristian Tronstad

Kristian Tronstad (1972). Forsker, Internasjonale studier og migrasjon, v/Norsk Institutt for by- og regionforskning (NIBR), Høgskolen i Oslo og Akershus.    

Onsdag 12. okt. kl. 12.00 i   Buen kulturhus.
”Hvordan går det med flyktningene?»

 

 

 

 

Normann Hodnemyr