Onsdag 10. april kl. 12.00 i Buen kulturhus: «Uthavner på Sørlandet».

Jo van der Eynden er tidligere direktør for Lindesnes fyrmuseum. Han har bak seg et langvarig arbeid med kystkultur og maritim historie. Han har skrevet en rekke bøker om nevnte emner. For sitt arbeid har han mottatt Norges Fiskarlags kystkulturpris, Forbundet Kystens kulturpris, Sørlandets litteraturpris og Fyrtårnprisen.

Med seg har han filmprodusent Jan Robert Jore – som vil vise kortfilmen «De Sørlandske uthavner».