Onsdag 11. september kl. 12.30 i Buen kulturhus: «Vei er ikke bare asfalt»

Nils Bernt Rinde, kommunikasjonsrådgiver (Nye Veier, med ansvar for E39-prosjektet). Tidligere mediesjef og journalist. Kjent skytter og områdesjef i Heimevernet.
Det er i dag en rivende utvikling i hvordan veier bygges.