Onsdag 30. oktober kl. 12.30 i Buen kulturhus: «Grensen. En reise rundt Russland»

Erika Fatland er forfatter og sosialantropolog. Hun ble i 2015 kåret av Morgenbladet til én av de ti beste forfattere under 35 år. Samme år fikk hun Bokhandelens sakprosapris for “Sovjetistan”. I 2016 ble Fatland valgt ut som en av Europas ti mest interessante samtidsforfattere gjennom litteratursatsingen New Voices from Europe, og senere samme år ble hun tildelt Wesselprisen for sitt forfatterskap.