Professor Berit Eide Johnsen kommer til Elvesalen onsdag 6.september.

Berit Eide Johnsen (f. 1955), professor i historie ved Institutt for religion, filosofi og historie, Fakultet for humaniora og pedagogikk ved Universitetet i Agder. Hun har hovedfag i historie fra Universitetet i Oslo i 1984, og doktorgraden i historie ved Universitetet i Bergen i 1988 på en avhandling om sørlandsk skipsfart: Rederistrategi i endringstid. Sørlandsk skipsfart fra seil til damp og motor, fra tre til jern og stål.

Onsdag 6.september kl. 12.00 i Buen kulturhus.
”Sørlandsk skipsfart fra 1600 – 2000”

Odd Normann Hodnemyr