Program Høsten 2019

Onsdag 28. august kl. 12.30 i Buen kulturhus: «Senskader for kreftpasienter»

Trude Vibeke Nygaard Omland, kommunikasjonsrådgiver for Kreftforeningen i Agder. Hun har tidligere vært journalist både i Fædrelandsvennen og Lindesnes avis.
Hvert år får mer enn 33.000 nordmenn en kreftdiagnose. Takket være dagens moderne diagnostikk og behandling overlever mange. Imidlertid kan kreftoverlevere også utvikle senskader etter sykdommen og behandlingen, og mange blir overrasket over å være «kreftfri, men ikke frisk». Vi regner med de fleste har erfaring fra egne eller nære venners endringer i livet.


Onsdag 11. september kl. 12.30 i Buen kulturhus: «Vei er ikke bare asfalt»

Nils Bernt Rinde, kommunikasjonsrådgiver (Nye Veier, med ansvar for E39-prosjektet). Tidligere mediesjef og journalist. Kjent skytter og områdesjef i Heimevernet.
Det er i dag en rivende utvikling i hvordan veier bygges.


Onsdag 30. oktober kl. 12.30 i Buen kulturhus: «Grensen. En reise rundt Russland»

Erika Fatland er forfatter og sosialantropolog. Hun ble i 2015 kåret av Morgenbladet til én av de ti beste forfattere under 35 år. Samme år fikk hun Bokhandelens sakprosapris for “Sovjetistan”. I 2016 ble Fatland valgt ut som en av Europas ti mest interessante samtidsforfattere gjennom litteratursatsingen New Voices from Europe, og senere samme år ble hun tildelt Wesselprisen for sitt forfatterskap.


Onsdag 20. november kl. 12.30 Buen kulturhus. «Vardøhus festning, en del av norgeshistorien du ikke kjenner?»

Major (P) Tor Arild Melby, Vardøhus festnings 44. kommandant.
Infanterist med allsidig tjeneste fra Kompani Bodø, Infanteriets øvingsavdeling nr. 2, Garnisonen i Sør-Varanger, Heimevernsdistrikt 07, Forsvarets avdeling for kultur og tradisjon.
En rusletur gjennom Vardøhus historie fra 1260 til i dag.


Onsdag 11. desember kl. 12.30 Buen kulturhus: «Krigsseilere: Hvordan få sjøfolk til å seile i krig?»

Bjørn Tore Rosendahl. Forsker (PhD) og faglig leder ved Norsk senter for krigsseilerhistorie på ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter. Har arbeidet ved ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter siden 2005 og har bl.a. stått bak opprettelsen av det nasjonale Krigsseilerregisteret.