Program høsten 2022

Neste program:

Jon P. Knudsen: Onsdag 21. september 2022 kl. 1300 i Buen kulturhus/Kinosalen: «Mandal – en del av Agderbyen»

Agderbyen har lenge blitt brukt som betegnelse på det bolig- og arbeidsmarkedet som de siste tiårene har utviklet seg langs aksen mellom Arendal og Kristiansand. Med nye vei mellom Mandal og Kristiansand vil Mandal i større grad bli en del av dette byfeltet med de muligheter og utfordringer det gir.

Jon P. Knudsen, født i 1956, er professor i samfunnsgeografi ved Universitetet i Agder. Han er fil.dr. fra Lunds Universitet (1994) med avhandlingen Kulturspredning i et strukturelt perspektiv. Eksemplifisert ved politisk og religiøs endring under moderniseringen av det norske samfunn. Han har skrevet en rekke artikler og bokbidrag om politiske og kulturelle forhold i Norge og Norden. I perioden 1995-2000 var han politisk redaktør i Fædrelandsvennen. Knudsen har arbeidet som forsker ved Statistisk sentralbyrå, arbeidet i Distriktenes utbyggingsfond og som forsker ved Agderforskning. Han satt i 2017-2018 som medlem av det regjeringsoppnevnte ekspertutvalget for regionreformen. 

Paul Sveinall, Knut Lindseth, Håkon Sødal: Onsdag 19. oktober 2022 kl. 1300 i Buen kulturhus/Elvesalen: «Bygdebok for Halse – Bind III (Øyene i øst)»

Paul Sveinall: Bygdebokarbeid – før og nå. Knut Lindseth: Valg av bilder – når det er hundrevis å velge mellom. Håkon Sødal: Funn – på kryss og tvers i bygdeboka.

Musikalsk innslag

Paul Sveinall: Studerte ved Universiteter i Oslo, Tours og Paris. Lærer, pedagogisk konsulent, skolesjef, U-hjelpsleder, internasjonal valgobservatør, demokratirådgiver, folkemusikksamler, foredragsholder, forfatter og Kongens Fortjenstmedalje i gull. I 2021 kom han ut med verket Ut, opp og fram. Barnevandring på Agder 1720–1920beskrevet som et pionerarbeid.

Knut Lindseth: Ingeniør, formingslærer, kunstmaler – med verker på Sørlandsutstillingen, politiker, ordfører, museumsbestyrer, lokalhistoriker, forfatter og Kongens Fortjeneste medalje i sølv.

Håkon R. Sødal: Utdannelse innen teologi, musikk, pedagogikk og kulturminnerett. Utøvende musiker og kåsør. Daglig leder i Risøbank interkommunale selskap.

Ellen Katrine Nyhus: Onsdag 16. november 2022 kl. 1300 i Buen kulturhus/Kinosalen: «Hvorfor er det viktig å forstå økonomi?»

Målinger viser at det er store forskjeller i finansiell kunnskap i befolkningen. Kvinner har lavere kunnskap enn menn,  unge voksne har lavere kunnskap enn eldre aldersgrupper og de med lav utdanning har lavere kunnskap enn de med høy utdanning. Slike forskjeller kan forsterke ulikheter i økonomisk situasjon og velferd, og det er en utfordring at de som trenger kunnskapen mest, er de som kan minst. Barn og unge lærer fortsatt lite økonomi på skolen, så både foreldre og besteforeldre bør ta et skikkelig krafttak for å gjøre ungdom i stand til å mestre egen økonomi og navigere godt i finansmarkedet.

Ellen K. Nyhus er professor i markedsføring ved Handelshøyskolen ved UiA og forsker på økonomiske beslutninger privatpersoner tar gjennom livsløpet. Hun har gjennomført flere undersøkelser av finansiell kunnskap i den norske befolkning de siste årene for å undersøke betydningen slik kunnskap har for økonomiske valg og den enkeltes velferd.  Nyhus er styremedlem i Finansnæringens autorisasjonsordninger og i Søgne og Greipstad Sparebank.  Hun har også fagansvar for privatøkonomi i Store norske Leksikon. 

Gunvor Launes: Onsdag 7. desember 2022 kl. 1300 i Buen kulturhus/Kinosalen: «Vi vil leve lenge vi, men gammel vil vi aldri bli!»* 

Et kåseri om hvordan du har det og hvordan du tar det. Noen tanker om hvordan vi best kan forholde oss til de utfordringene som livet bringer. (*Sitat fra ‘Vi vil leve lenge vi’ av Halvdan Sivertsen.)

Psykiater Gunvor Launes er overlege og psykiater på Lister DPS ved Sørlandet Sykehus HF og blant annet veileder i kognitiv terapi. Før hun ble psykiater, var hun allmennlege med utdannelse i samfunnsmedisin. Hun ønsket da å jobbe mere med folkehelse-utfordringer på systemnivå. Derfor tok hun permisjon fra Sørlandet sykehus, DPS Solvang, for å bli kommuneoverlege i Lindesnes. Det var da pandemien startet så hverdagen ble ganske annerledes enn forventet, folkehelseperspektivet ble byttet ut med krisestab og smittesporing. Nå er hun tilbake som overlege og veileder i kognitiv terapi, hvor blant annet bruk av humor er en viktig del av behandlingen.