Program 2021

Som informert på hjem-siden ble det ikke noen forelesninger i vårsemesteret grunnet koronaepidemien. Dersom de lettelsene som er oss forespeilet utover sommeren og høsten blir gjennomført vil vi starte opp igjen i september med følgende program. Det vil bli løpende oppdatert.

Sagebakken: Onsdag 15. september 2021 kl. 12.30 i Buen kulturhus: «Lindesnes kommune, hvor langt er vi kommet og hva står igjen»

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er 62128890_10156861237675033_7121091622565052416_o1.jpg

Ordfører Even Tronstad Sagebakken er lokalpolitiker for Arbeiderpartiet. Han var varaordfører i Mandal kommune fra 2011 til 2015 og ble etter kommunestyrevalget 2019 valgt til ordfører i Lindesnes kommune etter kommunesammenslåinga i 2020. Sagebakken har også erfaring fra Vest-Agder fylkesting, der han ble innvalgt i 2015 og gjenvalgt i 2019. Sagebakken var fra 2012 rektor ved Spangereid skole og ble i 2017 rektor ved Lindesnes ungdomsskole. Han er adjunkt fra Høgskolen i Agder i 2003 og tok mastergrad i skoleledelse ved BI i 2012.

Wiig: Onsdag 27. oktober 2021 kl. 12.30 i Buen kulturhus: Miljøeffekter og truede dyrearter «På jakt etter jaguarer i Amasonas»

Øystein Wiig er mandalitt og professor emeritus ved Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Han har i over 30 år forsket på arktiske marine pattedyr, som isbjørn, hvalross og grønlandshval og er en av verdens ledende eksperter på disse artene. I 2014 begynte han å arbeide i varmere strøk i Amasonas. Han leder der et prosjekt hvor man undersøker miljøeffekten på truede pattedyr, som jaguarer, tapirer og kjempemaurslukere, av virksomheten til Norsk Hydro sin bauxittgruve i Paragominas. I foredraget vil han fortelle om dette arbeidet som han nå driver fra Sanden i Mandal.

Jon Karlev Andreas Lomøy: Onsdag xx. nn 202x kl. 12.30 Buen kulturhus. «Strømninger i norsk og internasjonalt utviklingsarbeid»

Foreløpig uavklart.

Jon Karleiv Andreas Lomøy er en norsk diplomat og ambassadør. Han er fra Moholt. er cand.polit., og tok i 1982 Utenriksdepartementets aspirantkurs. Fra 1989 til 1996 var han avdelingsdirektør i Norad. Deretter ble han ambassadør til Zambia, stasjonert ved Norges ambassade i Lusaka fra 1996 til 2000, og fra 1997 sideakkreditert til Lilongwe i Malawi. Deretter var han tilbake som avdelingsdirektør i Norad med ansvar for det sørlige Afrika. I 2004 ble han utnevnt til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet og i 2006 til å være Norges ambassadør til Tanzania ved Norges ambassade i Dar-es-Salaam, sideakkreditert til Victoria. I 2010 ble han sjef for OECDs avdeling for utvikling og samarbeid i Paris. Fra 2015 til 2019 var han direktør i Norad.