Program 2021/2022

Som informert på hjem-siden ble det ikke noen forelesninger i vårsemesteret grunnet koronaepidemien. Dersom de lettelsene som er oss forespeilet utover sommeren og høsten blir gjennomført vil vi starte opp igjen i september med følgende program. Det vil bli løpende oppdatert.

Sagebakken: Onsdag 15. september 2021 kl. 13.00 i Buen kulturhus: «Lindesnes kommune, hvor langt er vi kommet og hva står igjen»

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er 62128890_10156861237675033_7121091622565052416_o1.jpg

Ordfører Even Tronstad Sagebakken er lokalpolitiker for Arbeiderpartiet. Han var varaordfører i Mandal kommune fra 2011 til 2015 og ble etter kommunestyrevalget 2019 valgt til ordfører i Lindesnes kommune etter kommunesammenslåinga i 2020. Sagebakken har også erfaring fra Vest-Agder fylkesting, der han ble innvalgt i 2015 og gjenvalgt i 2019. Sagebakken var fra 2012 rektor ved Spangereid skole og ble i 2017 rektor ved Lindesnes ungdomsskole. Han er adjunkt fra Høgskolen i Agder i 2003 og tok mastergrad i skoleledelse ved BI i 2012.

Øystein Wiig: Onsdag 27. oktober 2021 kl. 13.00 i Buen kulturhus: «Miljøeffekter og truede dyrearter. På jakt etter jaguarer i Amasonas»

Øystein Wiig er mandalitt og professor emeritus ved Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Han har i over 30 år forsket på arktiske marine pattedyr, som isbjørn, hvalross og grønlandshval og er en av verdens ledende eksperter på disse artene. I 2014 begynte han å arbeide i varmere strøk i Amasonas. Han leder der et prosjekt hvor man undersøker miljøeffekten på truede pattedyr, som jaguarer, tapirer og kjempemaurslukere, av virksomheten til Norsk Hydro sin bauxittgruve i Paragominas. I foredraget vil han fortelle om dette arbeidet som han nå driver fra Sanden i Mandal.

Jon Karlev Andreas Lomøy: Onsdag 10. november 2021 kl. 13.00 i Buen kulturhus. «Har bistanden en framtid? Strømninger i norsk og internasjonalt bistandssamarbeid.»

Jon Karleiv Andreas Lomøy er en norsk diplomat og ambassadør. Han er fra Helgeland, er cand.polit. fra NTNU, der han også jobbet som forsker. Fra 1989 til 1996 var han avdelingsdirektør i Norad. Deretter ble han Norges ambassadør til Zambia, stasjonert ved ambassaden i Lusaka fra 1996 til 2000, og fra 1997 sideakkreditert til Lilongwe i Malawi. Deretter var han tilbake som avdelingsdirektør i Norad med ansvar for det sørlige Afrika. I 2004 ble han utnevnt til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet og i 2006 til å være Norges ambassadør til Tanzania ved Norges ambassade i Dar-es-Salaam, sideakkreditert til Victoria. I 2010 ble han sjef for OECDs avdeling for utvikling og samarbeid i Paris. Fra 2015 til 2019 var han direktør i Norad. Han er nå pensjonist og sitter i flere norske og internasjonale styrer.

Janne Haaland Matlary: Onsdag 15. desember 2021 kl. 1300 i Buen kulturhus. «Demokratiets ytre og indre fiender». Demokratiet er under angrep fra autoritære stater. Det foregår daglige angrep på valg, nasjonalforsamlinger og infrastruktur gjennom nettet og det er stadig påvirkningsaksjoner. Men også innad i våre demokratier er det konflikt og polarisering, fra populisme til radikal identitetspolitikk som er ekstremt totalitær. Dette når også oss. Det politisk korrekte har enorm makt. Hvordan kan demokratiet gjenopprettes som åpent, pluralistisk, fritt?

Janne Haaland Matlary er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og ved avdeling for Strategi og Militæroperasjoner ved Forsvarets Stabsskole, Akershus. Hun er spaltist i Dagens Næringsliv og er rådsleder ved Arkivet i Kristiansand. Hun har skrevet med enn 20 bøker, den siste er Military Strategy in the 21st Century. The Challenge for NATO (Hurst, London, 2020). Hun var statssekretær i UD i Bondevik 1 regjeringen og er Dame i Malteserordenen. 

Årsmøtet i SU Mandal er tentativt lagt til onsdag 19. januar 2022 kl 1300 i Buen/Elvesalen. Nærmere beskjed kommer. Vi håper at så mange som mulig av medlemmene kan delta.

Øyvind Brodtkorp Nustad: Onsdag 16. februar 2022 kl.1300 i Buen kulturhus. «Snøen som falt i fjor». Kåseriet Snøen tar oss tilbake til årene like før og etter 1960-tallet. I løpet av en time tar han for seg alle de tingene som har blitt borte: Lydene fra 1950- og 1960-tallet, luktene fra en verden uten ventilasjon, politikere, kjentfolk fra film, radio og TV, og ikke minst alle aktivitetene som forsvant (kappe land, kaste på stikka…). Alt presentert med film, bilder og lyd. Foredraget er delvis basert på hans bok Snøen som falt i fjor, som nå er ute i sitt 5. opplag.

Et bilde som inneholder tekst, bok, hylle, innendørs

Automatisk generert beskrivelse

Øyvind Brodtkorb Nustad (1949) er født i Horten. Han har bakgrunn som ingeniør, filmarbeider, reklamemann, tekstforfatter og forfatter, og er i dag bosatt på Jeløy i Moss. Nustad har tidligere bl.a. utgitt bøkene Snøen som falt i fjor (2018), Den utrolige historien om Gunnar Eddie (2019) og Østfold-historier (2020).

Svein Tveitdal: Onsdag 16. mars 2022 kl. 1300 i Buen kulturhus. «Håp eller katastrofe?» Foredraget beskriver krisene som varsles fra forskere og FN om klimaet som endrer seg og naturen som forsvinner og hvilke muligheter vi har til å møte disse. Det blir anledning til spørsmål og diskusjon i etterkant.

Svein Tveitdal er Arendalitt med en Master of Science fra NTNU i 1972. Han har i over 30 år innehatt ledende posisjoner innen klima- og miljøsektorene. Av disse kan nevnes leder for UNEP/GRID-Arendal fra 1992 til 2003, leder for UNEPs miljøprogram i Nairobi fra 2003 til 2006, miljøambassadør for Arendal by fra 2008 til 2014, prosjektleder for klimapartnere.no, et offentlig/privat samarbeidsprogram for Syd-Norge, Planlegging av og deltagelse i FN generalsekretær Ban Ki-moons reise til Arktis i 2009, grunnlegger og leder av Klima 2020 (www.klima2020.no) fra 2007. Han holder foredrag, skriver artikler, innehar styreverv og har over tre hundre tusen følgere på Twitter (twitter.com/tveitdal).