Program 2021

Som informert på hjem-siden er vil det ikke bli noen forelesninger i vårsemesteret grunnet koronaepidemien. Dersom de lettelsene som er oss forespeilet utover våren og sommeren blir gjennomført har vi håp om å stare opp igjen til høsten.

Nedenfor vises de forelesningene som var planlagt i 2020, men som måtte avlyses. Vi vil senere komme tilbake et program for høstsemesteret 2021 når vi vet noe mere om koronasituasjonen.

Øystein Wiig er mandalitt og professor emeritus ved Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Han har i over 30 år forsket på arktiske marine pattedyr, som isbjørn, hvalross og grønlandshval og er en av verdens ledende eksperter på disse artene. I 2014 begynte han å arbeide i varmere strøk i Amasonas. Han leder der et prosjekt hvor man undersøker miljøeffekten på truede pattedyr, som jaguarer, tapirer og kjempemaurslukere, av virksomheten til Norsk Hydro sin bauxittgruve i Paragominas. I foredraget vil han fortelle om dette arbeidet som han nå driver fra Sanden i Mandal.

AVLYST/UTSATT GRUNNET KORONAEPIDEMIEN.

Onsdag 11. mars 2020 kl. 12.30 i Buen kulturhus: Miljøeffekter og truede dyrearter «På jakt etter jaguarer i Amasonas»

 

Even Tronstad Sagebakken er lokalpolitiker for Arbeiderpartiet. Han var varaordfører i Mandal kommune fra 2011 til 2015 og ble etter kommunestyrevalget 2019 valgt til ordfører i Lindesnes kommune etter kommunesammenslåinga i 2020. Sagebakken har også erfaring fra Vest-Agder fylkesting, der han ble innvalgt i 2015 og gjenvalgt i 2019. Sagebakken var fra 2012 rektor ved Spangereid skole og ble i 2017 rektor ved Lindesnes ungdomsskole. Han er adjunkt fra Høgskolen i Agder i 2003 og tok mastergrad i skoleledelse ved BI i 2012.

AVLYST/UTSATT GRUNNET KORONAEPIDEMIEN.

Onsdag 15. april 2020 kl. 12.30 i Buen kulturhus: «Lindesnes kommune, hvor langt er vi kommet og hva står igjen»

Jon Karleiv Andreas Lomøy er en norsk diplomat og ambassadør. Han er fra Moholt.

Han er cand.polit., og tok i 1982 Utenriksdepartementets aspirantkurs. Fra 1989 til 1996 var han avdelingsdirektør i Norad. Deretter ble han ambassadør til Zambia, stasjonert ved Norges ambassade i Lusaka fra 1996 til 2000, og fra 1997 sideakkreditert til Lilongwe i Malawi. Deretter var han tilbake som avdelingsdirektør i Norad med ansvar for det sørlige Afrika. I 2004 ble han utnevnt til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet og i 2006 til å være Norges ambassadør til Tanzania ved Norges ambassade i Dar-es-Salaam, sideakkreditert til Victoria. I 2010 ble han sjef for OECDs avdeling for utvikling og samarbeid i Paris.[1]

Fra 2015 til 2019 var han direktør i Norad.

Onsdag 13. mai 2020 kl. 12.30 Buen kulturhus. «Strømninger i norsk og internasjonalt utviklingsarbeid»

AVLYST/UTSATT GRUNNET KORONAPANDEMIEN.