Program Våren 2020

Torbjørn Greipsland forfatter og redaktør. Han var redaktør i tilsammen 15 år i to aviser og to blader, deriblant Agder Tidende og Santalen, før han i perioden 1987 til 2008 var redaktør for Kristelig Pressekontor (KPK). Han har tilsammen skrevet og redigert 17 bøker. Greipsland er utdannet cand.mag. med nordisk, historie, statsvitenskap

Onsdag 12.februar kl. 12.30 i Buen kulturhus: «Historien om Søren Jaabæk, Holums mannen med 45 år på Stortinget. Han hadde radikale forslag og var omstridt. Startet en landsomfattende folkebevegelse som var med å legge grunnlaget for partiet Venstre, og stiftet avisen Folketidende.

Siv Ringdal er etnolog, forsker og forfatter med en doktorgrad i kulturhistorie. Hun er ansatt som førstekonservator ved Norsk Folkemuseum. Siv Ringdal sto bak formidlingsprosjektet «Amerikakofferten» og utstillingene «Hjem fra Junaiten» og «Elvis’ oldemor». Hennes siste bokutgivelser for et bredt publikum er Det amerikanske Lista. Med 110 volt i huset (Pax Forlag 2002/2017) og Lapskaus Boulevard. Et gjensyn med det norske Brooklyn (Golden Slippers 2007).

Onsdag 11. mars kl. 12.30 i Buen kulturhus: «På høye hæler i Amerika! Unge Agderkvinner i etterkrigsårenes New York»

 

Even Tronstad Sagebakken er lokalpolitiker for Arbeiderpartiet. Han var varaordfører i Mandal kommune fra 2011 til 2015 og ble etter kommunestyrevalget 2019 valgt til ordfører i Lindesnes kommune etter kommunesammenslåinga i 2020. Sagebakken har også erfaring fra Vest-Agder fylkesting, der han ble innvalgt i 2015 og gjenvalgt i 2019. Sagebakken var fra 2012 rektor ved Spangereid skole og ble i 2017 rektor ved Lindesnes ungdomsskole. Han er adjunkt fra Høgskolen i Agder i 2003 og tok mastergrad i skoleledelse ved BI i 2012.

Onsdag 15. april kl. 12.30 i Buen kulturhus: «Lindesnes kommune, hvor langt er vi kommet og hva står igjen»

Jon Karleiv Andreas Lomøy er en norsk diplomat og ambassadør. Han er fra Moholt.

Han er cand.polit., og tok i 1982 Utenriksdepartementets aspirantkurs. Fra 1989 til 1996 var han avdelingsdirektør i Norad. Deretter ble han ambassadør til Zambia, stasjonert ved Norges ambassade i Lusaka fra 1996 til 2000, og fra 1997 sideakkreditert til Lilongwe i Malawi. Deretter var han tilbake som avdelingsdirektør i Norad med ansvar for det sørlige Afrika. I 2004 ble han utnevnt til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet og i 2006 til å være Norges ambassadør til Tanzania ved Norges ambassade i Dar-es-Salaam, sideakkreditert til Victoria. I 2010 ble han sjef for OECDs avdeling for utvikling og samarbeid i Paris.[1]

Fra 2015 til 2019 var han direktør i Norad.

Onsdag 13.mai kl. 12.30 Buen kulturhus. «Strømninger i norsk og internasjonalt utviklingsarbeid»