Tidligere stortingspresident Kirsti Kolle Grøndahl kommer til Elvesalen onsdag 8. november

Kirsti Kolle Grøndahl (f. 1943) tidligere stortingspresident. Utdannet can.mag i 1966.
Hun ble i 1977 valgt inn på stortinget for Arbeiderpartiet.
Hun var Kirke- og undervisningsminister 1986-88 og utviklingsminister 1988-89 i regjeringen Brundtland.
I 1993 ble hun som første kvinne i historien valgt til stortingspresident.
Fra 1999-2013 var hun fylkesmann i Buskerud.
Innlegget blir en mellomting mellom kåseri og foredrag. I tillegg til facts, bygger det på egne erfaringer og opplevelser gjennom 40 år.

Onsdag 8. november kl. 12.00 i Buen kulturhus
”Førti års formell likestilling mellom mann og kvinne: Hvorfor er vi ikke fornøyd”

Odd Normann Hodnemyr