TRYGG Nøsted Kjetting v/ Alf Arne Nøsted

Alf Arne Nøsted i Elvesalen 6. desember 2017 (foto: Senioruniversitetet)

Jeg var kry av å kunne si at jeg var fra Mandal. I min oppvekst kunne vi skryte av at vi kom fra landets største industriby – riktignok etter folketallet.
Den gang reiste folk hit for å få jobb. I dag må mange pendle fra Mandal om de vil skaffe seg arbeid.
Dette sa Petter Westermoen da han ønsket velkommen til en fullsatt Elvesal.
Fra Elvesalen kan man rette blikket over elva. Her bor nå folk i leiligheter hvor det tidligere var industriarbeidsplasser. Det samme gjelder områdene på Malmøsida bare noen meter unna.
Men noe av industrien har overlevd. En av bedriftene er TRYGG Nøsted Kjetting AS – for oss mandalitter best kjent som «Kjettingen».
Tidligere direktør Alf Arne Nøsted tok oss med gjennom bedriftens historie fra 1939, da hans bestefar Alf Nøsted startet opp, og fram til i dag.
Det ble et års normal drift før krigen, så stilnet det av. Men etter krigen ble det fart på produksjonen. Arbeidet de første årene var «smedene arbeid». Det var tung jobbing som krevde fysisk styrke. Det ble utført i lokaler med store temperatursvingninger og intens støy.
Det har i alle år vært godt samhold mellom bedriftene i Mandal. «Stålen» og » Kjettingen» kunne gå sammen om innkjøp. Støperiet kunne nyttiggjøre seg svinn fra «»Kjettingen». Og fellesskap om kompetanseutvikling skjer også i dag.
Hans far Arve Nøsted overtok bedriften i 1959. Det kom nye tider med automatisering og omstillinger.
Selv har han ledet bedriften i mer enn 30 år. Det har ikke vært uten problemer. Det har vært opp- og nedturer. Mens grønne vintre har skapt mindre behov for kjettinger, har bedriften skaffet seg et imponerende internasjonalt marked. Det gjelder spesielt i Canada.
«Kjettingen» har i dag 70 ansatte i Mandal. Bedriftens leveregler sier noe om å akseptere endringer, følge trenden – og ikke minst elske de valg som er gjort. Så gjelder det å ha det bra på jobb, gjøre ting sammen. Det legges stor vekt på sosiale aktiviteter.
Med pågangsmot og utholdenhet har bedriften overlevd.
At familiebedrifter gikk i generasjoner i tidligere tider var ganske vanlig. Og det skjedde ofte fra far til sønn. I dag skjer det heller sjeldent. Bedriften «Kjettingen» er nå overdratt til fjerde generasjon – og fra far til datter!
Det er det grunn til å heie ekstra på!

Ragnhild Kleven