”USA 2016 – et skjebnevalg for USA” Foredrag ved professor Ole Moen i Elvesalen onsdag 9.mars.

Professor Ole MoenOle Moen (1940) er en norsk historiker med USA som spesialfelt.
Han var professor i Nord-Amerikastudier ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk v/Universitetet i Oslo fram til 2010. Moen er generell amerikanist med spesialfelt amerikansk konstitusjonshistorie, særlig høyesterett, samt minoritetsproblematikk og det
politiske system. Han har skrevet flere bøker og artikler om emnet. Moen er mye brukt som kommentator i tv, radio og aviser i spørsmål knyttet til USA. I 2005 utga han boka USA: Annerledeslandet i vest og i 2008 USA’s presidenter – Fra George Washington til George W. Bush.
Moen har i tillegg vært medforfatter i en rekke fagbøker og artikler.

Onsdag 9. mars kl. 12.00 i Buen kulturhus
”USA 2016 – et skjebnevalg for USA”

Normann Hodnemyr