Historikk

Tidligere foredrag

2023

Øystein Wiig: Onsdag 10. mai 2023 kl. 1300 i Buen kulturhus: «Hvalrossen, et truet ikon ved Svalbard»

Mali Hole Skogen: Onsdag 19. april 2023 kl. 1300 i Buen kulturhus: «Digitale dilemmaer: Koble opp eller koble av?»

Harald Stanghelle: Onsdag 15. mars 2023 kl. 1300 i Buen kulturhus: «Den aktuelle politiske situasjonen»

Morten Jentoft: Onsdag 15. februar 2023 kl. 1300 i Buen kulturhus: «Et år med krig – hvor lenge vil krigen i Ukraina vare?»

2022

Gunvor Launes: Onsdag 7. desember 2022 kl. 1300 i Buen kulturhus/Kinosalen: «Vi vil leve lenge vi, men gammel vil vi aldri bli!»

Ellen Katrine Nyhus: Onsdag 16. november 2022 kl. 1300 i Buen kulturhus/Kinosalen: «Hvorfor er det viktig å forstå økonomi?»

Paul Sveinall, Knut Lindseth, Håkon Sødal: Onsdag 19. oktober 2022 kl. 1300 i Buen kulturhus/Elvesalen: «Bygdebok for Halse – Bind III (Øyene i øst)»

Jon P. Knudsen: Onsdag 21. september 2022 kl. 1300 i Buen kulturhus/Kinosalen: «Mandal – en del av Agderbyen»

Siv Ringdal: Onsdag 25. mai 2022 kl. 1300 i Buen kulturhus: «På høye hæler i Amerika! Unge Agderkvinner i etterkrigsårenes New York»

Karsten Alnæs: Onsdag 27. april 2022 kl. 1300 i Buen kulturhus. «Svømmende dyr i det sørlandske hav.»

Svein Tveitdal: Onsdag 16.mars 2022 kl. 1300 i Buen kulturhus. «Håp eller katastrofe?»

Øyvind Brodtkorp Nustad: Onsdag 16. februar 2022 kl.1300 i Buen kulturhus. «Snøen som falt i fjor»

Janne Haaland Matlary: Onsdag 2. febuar 2022 kl. 1300 i Buen kulturhus. «Demokratiets ytre og indre fiender».

2021

Vårsesongen 2021 ble avlyst grunnet koronaen.

Even Tronstad Sagebakken: Onsdag 15. september 2021 kl. 13.00 i Buen kulturhus: «Lindesnes kommune, hvor langt er vi kommet og hva står igjen»

Øystein Wiig: Onsdag 27. oktober 2021 kl. 13.00 i Buen kulturhus: «Miljøeffekter og truede dyrearter. På jakt etter jaguarer i Amasonas»

Jon Karlev Andreas Lomøy: Onsdag 10. november 2021 kl. 13.00 i Buen kulturhus. «Har bistanden en framtid? Strømninger i norsk og internasjonalt bistandssamarbeid.»

2020:

12. februar.
Torbjørn Greipsland.
«Historien om Søren Jaabæk, Holumsmannen med 45 år på stortinget»

Resten av 2020 ble avlyst grunnet koronaen.

2019:

13. februar.
Kyrre Jordbakke. (Dengang) Prosjektleder for sammenslåingen av kommunene Lindesnes, Mandal og Marnadal.
«Muligheter og utfordringer i Nye Lindesnes.»

13. mars.
Elsa Sprossa Rønnevig. Bygningsverner og kulturarvforkjemper fra Lillesand.
«Gamle hus: Pest eller fest?)

10. april.
Jo van der Eynden. Tidligere direktør for Lindesnes fyrmuseum.
«Uthavner på Sørlandet.»

8. mai.
Kjell Magne Bondevik. Teolog og tidligere statsminister.
«Å stå i det – om personlige og politiske utfordringer, og hvordan komme gjennom dem.»

28. august.
Trude Vibeke Nygård Omland. Kommunikasjonsrådgiver for Kreftforeningen i Agder.
«Senskader for kreftpasienter.»

11. september.
Nils Bernt Rinde. Kommunikasjonsrådgiver i Nye Veier.
«Veg er ikke bare asfalt.»

30. oktober.
Erika Flatland. Forfatter og sosialantropolog.
«Grensen. En reise rundt Russland.»

20. november.
Major (P) Tor Arild Melby. Vardøhus festnings 44. kommandant.
«Vardøhus festning, en del av norgeshistorien du ikke kjenner.»

11. desember.
Bjørn Tore Rosendal. Faglig leder ved Senter for krigsseilerhistorie på ARKIVET.
Krigsseilere: Hvordan få sjøfolk til å seile i krig?»

2018


7. februar.
Professor Ole Moen
«Donald J. Trump: En annerledes president»

7. mars.
Jan Erik Mustad, filolog og sakprosaforfatter med britisk politikk som spesialfelt
«Brexit» – hva skjedde og hva nå?

18. april.
Jørgen Lohne, journalist og Asia-korrespondent i Aftenposten.
«Slik forandrer Kina verden»

23.mai.
Tom Eikså, daglig leder i TT AS.
«Viktige faktorer for næringsutvikling/vekst»

29. august.
Lise Bjørnstad. Norges Golfforbund.
«Golf og helse. Golfidretten en viktig medspiller i det lokale folkehelsearbeidet?»

19. september.
Kristian Mjåland. Doktorgrad i sosiologi fra Universitetet i Bergen.
«Hva kjennetegner og former fangers soningserfgaringer og hva kan de forvente når de kommer til Mandal?»

14. november.
Olav Arild Abrahamsen. Tidligere 1. amanuensis i historie ved Universitetet i Agder.
«Sørlandets skipsfartshistorie 1920-2000.»

17. oktober.
Morten Jentoft. NRK.
«Finland 1918. Den finske borgerkrigen og nordmennene som var vitne til den.»

2017

15.februar.
Mandals ordfører, Alf Erik Andersen
«Budsjett, kommunalt og statlig, vil ha en påvirkning på oss alle»

 22.mars.
Tidligere Klima og Miljøminister, Tine Sundtoft
«Fra Paris til Agder»

19.april.
Politisk redaktør i Aftenposten, Harald Stanghelle

«Medienes vekst og fall»

10.mai.
Generalsekretær i Pensjonistforbundet, Harald Olimb Norman
«Har pensjonistene det for godt?»

6.september.
Professor Berit Eide Johnsen
«Sørlandsk skipsfart fra 1600 – 2000»

18.oktober.
Geir Helljesen, tidligere journalist  og mangeårig ansatt i NRK
«Nobels fredspris – over alle grenser»

8.november.
Tidligere stortingspresident Kirsti Kolle Grøndahl
«Førti års formell likestilling mellom mann og kvinne: Hvorfor er vi ikke fornøyd?»

6.desember.
Direktør Alf Arne
 Nøsted
«Trygg Nøsted Kjetting AS fra «liten smie» til internasjonal kompetanse bedrift» 
 

2016

24.februar.
Fhv. Fylkesmann Ann-Kristin Olsen
«Mitt liv som mann»

 9.mars.
Professor Ole Moen

”USA 2016 – et skjebnevalg for USA”

13.april.
Fabrikkdirektør ved GE Healthcare Lindesnes Jorunn Gislefoss

”Hvor stor er krisen i Agder industrien? ”

9.mai.
Tidl. biskop Gunnar Stålsett
”Hva livet har lært meg om toleranse”

14. september.
Professor Bjørn Hemmer

”Ibsen – mennesket og kunstneren”

12. oktober.
Kristian Tronstad. Forsker v/Norsk institutt for by og regionsforskning.

”Hvordan går det med flyktningene?”

23. november.
Christian Borch. Journalist, forfatter og tidliger nyhetsanker i NRKs Dagsrevyen .  

”Gjennom krisen – Europa har crashet, hva kommer etterpå?”

14. desember.
Professor Janne Haaland Matlary. Statsviter og professor i internasjonal politikk ved UIO.

”Forsvaret av Norge – en illusjon?”

2015


18.februar.
Leder av Kringkastingsrådet og tidligere leder i PFU Per Edgar Kokkvold
”Retten til å si det andre ikke ønsker å høre”

18.mars.
Tidligere kinodirektør i Oslo Ingeborg Moræus Hansen

”Alder – triumf eller tragedie”

23.april.
Journalist, fotograf og eventyrer Lars Verket

”Padlepilgrim – fra Tønsberg til Nidaros”

6.mai.
Journalist, forfatter og vaktsjef i NRKs nyhetsavdeling Eirik Veum

”Nådeløse nordmenn i tysk tjeneste”

16.september.
Tidligere trener for herrelandslaget i fotball Egil «Drillo» Olsen

”Hvordan gjøre hverandre gode”

12.oktober.
Fagsjef og førstekonservator på Stiklestad Nasjonale Kultursenter Caroline Serck-Hanssen

”Kongen som ikon: monarkiet i kunsten fra 1905 til i dag”

18.november.
Statsviter og direktør v/Fridtjof Nansens Institutt Geir Hønneland

”Hvordan skal Putin ta tilbake Barentshavet”

2.desember.
Tidligere sjefsredaktør i Agderposten Stein Gauslaa

”Aldri fred mellom Aust- og Vest-Agder?”

2014

26.februar.
Forfatter og lektor Inge Eidsvåg
”Aldringens forunderligheter, vemod og gleder.”

19.mars.
Professor Frank Aarebrot
Grunnloven 200 år.”

8.april.
Professor Leif Gjerstad
”Vår fantastiske hjerne – sterke og svake sider”

21.mai.
Førsteamanuensis Carl Erik Grimstad
”Monarkiet – en utdøende statsform?”

10.september.
Spesialist i akuttmedisin Mads Gilbert

«Øyne i Gaza. Hva så jeg og hva kan vi gjøre»

22.oktober.
Polfarer Børge Ousland
«Mot alle odds – alene til Nord -og Sydpolen»

25.november.
Sjefsredaktør Vebjørn Selbekk
«Israel – rett til å leve»

3.desember.
Forfatter og historiker Karsten Alnæs
«Norge i desember 1814»
 

2013


20.februar.
Cand.philol. og historiker Jan Henrik Munksgaard
”Flagget, et nasjonalt symbol blir til.”

6.mars.
Partisekretær i Arbeiderpartiet Raymond Johansen
Den norske modellen.”

9.april.
Forfatter, historiker og Kinaekspert Torbjørn Færøvik
Kina og Maos rike.”

13.mai.
Stortingsrepresentant Per Kristian Foss
Nye ideer, bedre løsninger for Norge i 2030.”

18.september.
Historiker Dag Hunstad
Turismens framvekst på Sørlandet.”

7.oktober.
Tidligere
 stortingsmann, forfatter, historiker og musiker Halgrim Berg”Demokrati eller islamisme.”

27.november.
Professor Bjørg Seland
Bønder, arbeidere og blåstrømper – kampen om allmenn stemmerett.”

11.desember.
Professor og folkeminneforsker Ørnulf Hodne
Våre nye og gamle folkeskikker.”

2012


25.januar.
Utenriksreporter i NRK Sissel Wold
 ”Konflikten mellom Israel og Palestinerne.”

22.februar.
Professor Torgrim Titlestad
Hvem var Vikingene?”

29.mars.
Professor Sylfest Lomheim
Kor viktig er talespråket og den fysiske samtalen?”

19.april.
Statssekretær Torgeir Larsen”Norsk politikk i nordområdene.”

23.mai.
Kulturhusleder Alfred Solgård
Orienterte om Mandals nye ”storstue” Buen.”

10.september.
Tidligere utenriksminister Torvald Stoltenberg
Det dreier seg om mennesker.”

17.oktober.
Historiker, journalist og forfatter Arnhild Skre
”Hulda Garborg – Nasjonal strateg.”

21.november.
Redaktør og daglig leder i Lindesnes avis Svein Enersen
Synspunkter og framtidsvyer omkring lokalavisen.”

12.desember.
Arkitekt Ragnhild Haug
Byen i mitt hjerte. Byutvikling sentralt og lokalt.”

2011


23.februar.
Forsker og Kinakjenner Harald Bøckmann
Kinas nye og sentrale rolle mellom USA og Russland.”

23.mars.
NRK veteran og USA ekspert Bjørn Hansen
To år med Obama.”

27.april.
Utenriksminister Jonas Gahr Støre: ”Den aktuelle utenrikspolitiske situasjon” (ca. 30 min.)
Etterfulgt av: Seniorforsker v/Agder forsking Helge Røed ”Sørlandet – annerledes landet.”

19.mai.
Tidligere utenriksredaktør i Aftenposten Nils Morten Udgaard
Russland – partner eller motstander.”

21.september.
Tidligere sjefredaktør i Fædrelandsvennen Finn Holmer Hoven
Kulturens stilling i Vest-Agder.”

26.oktober.
Professor i sosiologi og seniorforsker i NOVA Gunhild Hagestad”Norske besteforeldre: fakta, myter og nye perspektiver.”

23.november.
Dr. philos /Professor i religionssosiologi Pål Repstad
Gud på Sørlandet.”

14.desember.
Redaktør, journalist og språkmann Per Egil Hegge
33 menn og 1 kvinne – Norske statsministre fra 1860 til i dag.”

2010


13.oktober.
Professor dr. philos Janne Haaland Matlary

Sikkerhetspolitikk i en ny tid.”

17.november.
Professor og tidligere lagtingspresident Inge Lønning
”Er de gamle eldst?”

8.desember.
Professor Nils Butenschøn
Israel – Palestina konflikten”

Scroll to Top