Styrereferater

Årsmøtet 2024

Årsmøtet 2024 ble gjennomført 24. februar i Buen under ledelse av Oddwin Skaiaa. Årsmelding og regnskap for 2023 ble godkjent.  Oddwin Skaiaa og Roy Johansen hadde sagt nei til gjenvalg. Odd Harket Steindal ble valgt som ny leder, og som nye styremedlemmer ble Steinar Børresen og Evert Knutsen valgt.   Styret har nå følgende medlemmer: Åse Wetrhus, […]

Årsmøtet 2024 Read More »

Årsmøtet 2022

Årsmøtet 2022 ble gjennomført 2. februar i Buen og det nye styret finner du under fanen Styret 2022. Etter årsmøtet fikk vi en forsinket markering av SUMandals 10-årsjubileum, som var i 2020, men som koronaen da satte en stopper for. I tillegg til flott sang og musikk fikk vi et jubileumskåseri av Ragnhild Kleven over

Årsmøtet 2022 Read More »

Scroll to Top