Program våren 2024

Vyer og realiteter: Utviklingsmuligheter for Lindesnes kommune

Ved Alf Erik Andersen og Kyrre Jordbakke

Onsdag 31. januar 2024

Kl 13:00 i Buen kulturhus

Kommuneplanens samfunnsdel har tre satsingsområder frem mot 2032, som er valgt med bakgrunn i kommunens utfordringer:

  • Bærekraft og innovasjon
  • Deltakelse og samfunnsengasjement
  • Trygghet og tilhørighet

I dette møtet skal vi legge snøen som falt i fjor bak oss og se fremover. Hva betyr disse tre satsingsområdene i praksis? Høye ambisjoner og store fremtidige utgifter krever store fremtidige inntekter. Hva kreves av innsatsfaktorer og har Lindesnes kommune de naturgitte forutsetninger, og ikke minst, vilje og evne til å betale den «prisen» det koster for å lykkes? Er det balanse mellom våre ambisjoner og vårt potensiale og vår evne og vilje – mellom vyer og realiteter?

Alf Erik Andersen
Kyrre Jordbakke

Situasjonen i Midtøsten – veien fremover

Ved Cecilie Hellestveit

Onsdag 13. mars 2024

Kl 14:00 i Buen kulturhus

Etter mange år med krig og urolighet i Midtøsten eksploderte konflikten mellom palestinere og Israel med Hamas sitt angrep 7. oktober og Israels påfølgende bakkeinvasjon på Gaza. Hvordan ser bildet ut i Midtøsten og regionalt, og hvilke utsikter finnes det til eskalering eller fredelige løsninger fremover?

Cecilie Hellestveit er folkerettsekspert, konfliktforsker og utenrikspolitisk kommentator. 

Hun er utdannet jurist og samfunnsviter med språk- og områdestudier i blant annet arabisk og russisk, og har juridisk doktorgrad innen internasjonal humanitærrett om reglene for kamphandlinger i borgerkrig. Hun har utgitt bøker og artikler om krigens folkerettmenneskerettigheter i væpnet konflikt, menneske­rettigheter i islam og folkerettens regulering av ny teknologi, samt flere bøker om konflikter i Midtøsten. Hellestveit arbeider som konflikt- og folkerettsforsker ved det norske Folkerettsinstituttet[8] og er spesialrådgiver ved Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM). Hun har hatt flere offentlige verv og styreverv; hun leder Forsvarsdepartementets dekorasjonsråd og er medlem av Statens pensjonsfonds etikkråd. Hun fikk i 2021 prisen «årets navn i akademia» for å ha reist en debatt om internasjonaliserings­politikken i akademia.

Cecilie Hellestveit
 

Vi er alle redaktører…, men er det bra? Hva skjer med samfunnet, hvis Facebook utkonkurrerer lokalavisen?

Ved Sven Egil Omdal

Onsdag 17. april 2024

Kl 13:00 i Buen kulturhus

Vi leter etter nyheter på steder der ingen redaktør har sjekket om fakta stemmer, eller om etikken er ivaretatt. Debatten flytter seg fra lokalavisen til sosiale medier der vi alle kan være vår egen redaktør. Men hva går tapt når den fjerde statsmakt svekkes og erstattes av digitale arenaer der vi samles med slike som mener akkurat det samme som oss?

Klarer vi oss fint uten redaktører, spør Sven Egil Omdal. Han er en norsk journalist, redaktør og organisasjonsleder. Han har vært leder i Norsk Journalistlag og Pressens Faglige Utvalg, redaktør i Stavanger Aftenblad og leder av Norsk Presseforbunds kildeutvalg.

Han har også arbeidet i Adresseavisen, vært redaktør i Kirkens informasjonstjeneste og journalist og reportasjesjef i Vårt Land.

Sven Egil Omdal

Hjernen og aldring – myter og realiteter

Ved Per Alf Brodal

Onsdag 15. mai 2024

Kl 13:00 i Buen kulturhus

Foredraget vil dreie seg om hvilke endringer som skjer i hjernen når vi eldes, hvilke konsekvenser de får, og noen tanker om hvordan vi best kan ta vare på det vi mener er viktigst ikke å miste etterhvert som årene går.

Per Brodal er lege og professor emeritus ved Universitetet i Oslo og har arbeidet med hjerneforskning og undervisning i hele sitt yrkesliv. Han har særlig interessert seg for grunnleggende betingelser for læring i alle aldre. I det siste har han engasjert seg i barns oppvekstvilkår, og spesielt lekens betydning for en god utvikling. Sammen med barnepsykiater Charlotte Lunde utga han i 2022 boken «Lek og læring i et nevroperspektiv. Hvordan gode intensjoner kan ødelegge barns lærelyst» (Universitetsforlaget). Brodal er en anerkjent formidler og har vært mye brukt i programmet «Abels tårn».

Per Alf Brodal
Scroll to Top