Vår 2023

Neste program:

Øystein Wiig: Onsdag 10. mai 2023 kl. 1300 i Buen kulturhus: «Hvalrossen, et truet ikon ved Svalbard»

Hvalrossen i Norge holder stor sett til ved Svalbard. Den ble nesten utryddet på 1900-tallet og ble totalfredet i 1952. Først i våre dager ser vi tegn på at bestanden tar seg opp igjen. Den observeres nå ofte også på norskekysten. Vi kjenner vel alle til Freya og forviklingene knyttet til hennes tilstedeværelse langs Skagerrak-kysten sist sommer. I dette foredraget vil Wiig fortelle om hvalrossens biologi og forskning på hvalrossbestanden ved Svalbard.

Øystein Wiig er professor emeritus ved Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo

Wiig har arbeidet ved Bergen Museum, Havforskningsinstituttet, Norsk Polarinstitutt og Naturhistorisk museum i Oslo og har i over 30 år forsket på arktiske marine pattedyr spesielt isbjørn, hvalross og grønlandshval. Han har hatt en rekke norske og internasjonale verv innen forskning og biologisk mangfold. 

Wiig vokste opp i Mandal på 1960-tallet. Etter å ha bodd mange år i Bergen og Oslo har han nå flyttet tilbake til Mandal som pensjonist.

Esben Esther Pirelli Benestad: Onsdag 13. september 2023 i Buen kulturhus: «Kjønnsbegeistring».

Ordet kjønn skaper mening som prefiks til såpass forskjellige begreper som identitet og vorter. Kjønn er knyttet til mange menneskers verdensbilde, og når kjønn utfordres, fremstilles på nye måter, møtes det ikke alltid av begeistring. Forelesningen kaster et langt mere begeistret lys inn i våre kjønnsoppfatninger. I livet vekkes kroppslig kjønn gradvis til live og i livsfasene som kommer endres betydningen av kjønn for mange.

Esben Esther Pirelli Benestad er utdannet lege, spesialist i klinisk sexologi NACS, familieterapeut IAP og professor emerit i sexologi ved Universitetet i Agder. Benestad ble allment kjent som transperson da hen sto fram i programmet «En anelse rødt» i 1993. Benestad har deltatt i samfunnsdebatten i mange år og er en forkjemper for de uvanlige menneskers rettigheter. Hen har både alene og sammen med ektefellen, professor Elsa Almås, skrevet bøker, bokkapitler, holdt tallrike foredrag og forelesninger over hele verden.

Victoria Østerberg: Onsdag 18. oktober 2023 kl. 1300 i Buen kulturhus: «Hvordan plast har endret livet langs kysten etter 1950». 

I løpet av få tiår kom en rekke helt nye plastmaterialer inn i menneskers hverdagsliv. Med utgangspunkt i fortellinger fra intervjuer, lokalaviser, bilder og filmmateriale vil Østerberg drøfte hvordan plastmaterialene kan ha bidratt til å endre livet langs kysten.

Victoria Østerberg (f. 1992) er doktorgradsstipendiat i historie ved UiA. Hun forsker på hvordan plast i løpet av få tiår ble del av hverdagslivet langs kysten av Sør-Norge. Hennes undersøkelse er del av et større forskningsprosjekt som undersøker kulturhistorien til ulike miljøgifter.

Helge Simonnes: Onsdag 15. november 2023 kl. 1300 i Buen kulturhus: «Når konspirasjonsteorier og religiøs retorikk truer demokrati og verdensfred. Om kirkenes støtte til de sterke mennene Vladimir Putin og Donald Trump».

Simonnes: «Når jeg snakker med publikum etter foredragene, er det en holdning som jeg ofte møter, nemlig at Vladimir Putin og for så vidt Donald Trump stemples som gale. Dette tror jeg er en farlig tilnærming. Når vi erklærer politiske ledere som gale, er vi på en måte ferdig snakket. Det forhindrer oss i å gå dypere inn i spørsmålene. Når jeg skriver bøker og holder foredrag om disse temaene, har jeg et like stort ønske om å få lesere og publikum til å reflektere over hva som skjer, som å vise hvordan det religiøse språket blir brukt på en måte som kan true både demokrati og verdensfred. Det er all grunn til å behandle det religiøse språket med varsomhet.»

I skjæringspunktet religion og politikk er  Helge Simonnes en mye benyttet foredragsholder i biblioteker, seniorsentre, senioruniversteter, Rotaryklubber, kirkeakademier, og menigheter. Han er fast spaltist om dette temaet i Dagsavisen og har gitt ut flere bøker: Kampen om korset i politikken (2019) og Trump, Gud og kirken (2021). I mars 2023 kom ny bok med tittelen Putins hellige krig.

Simonnes var sjefredaktør i avisen Vårt Land fra 1991 til 2016. Han har vært styreleder i Norsk Presseforbund og Mediebedriftenes Landsforening.

Bjarne Kristian Markussen: Onsdag 6. desember 2023 kl. 1300 i Buen kulturhus: «Sang, lyrikk og skillingsvisenes betydning».

Bjarne Markussen er professor i nordisk litteraturvitenskap ved Universitetet i Agder. Sammen med Michael Prince leder han Forskningsgruppe for sanglyrikk, som har medlemmer fra Norge, Sverige og Danmark.

Han har vært medredaktør av og bidragsyter til flere antologier om sanglyrikk, deriblant Arven fra skillingsvisene. Fra en sal på hospitalet til en sofa fra IKEA (2021), Den radikale Bob Dylan. Studier i et omskiftelig sangverk (2022), Flytsoner. Studiar i flow og rap-lyrikk (2022) og Sanglyrikk. Teori – metode – sjangrer (2022).

Scroll to Top