Bli medlem

Formålsparagraf;
Senioruniversitetet i Mandal skal gjennom foredrag, kurs og gruppevirksomhet legge til rette for innføring i utvalgte fag og emner uten sikte på å oppnå formell kompetanse.

Medlemskap;
Medlemskap er åpent for alle innbyggere i Mandal og omegn det året de fyller 60 år eller eldre.

Ved innbetalt årsavgift, kr.200,-, betales kr. 100,- pr. møte.
Ikkemedlemmer betaler kr. 150,- pr. møte.
Som medlem har du også stemmerett på årsmøte.

Du kan tegne medlemskap i forbindelse med foredragene våre i Buen, eller du kan melde deg inn ved å sende en e-post til kassereren vår, Aud Brønn, e-post: au-br@online.no