Fremhevet innlegg

Onsdag 23. mai: Tom Eikså om viktige faktorer for næringsutvikling og vekst.

Tom Eikså, daglig leder i Terrengtransport AS (TT AS) og Leder i Mandal industriforening i 2017.
Eikså sier selv at han begynte i grøfta og har flyttet stein og rør siden han var 14 år.
Fortsatt er det flytting av stein og jordmasser, men i dag er det med helt annet utstyr og hjelp fra ca.250 ansatte.
I presentasjonen av firmaet står det: ”Om ikke kart og terreng stemmer, så bare ta kontakt vi ordner på terrenget til det stemmer”.
Som fjorårets formann i Mandal Industriforening og Leder for TT AS med ca.250 kompetente ansatte og en omsetning på nærmere kr. 500 millioner er det ikke mye som skjer i Mandals næringsliv uten at han har en finger med i spillet.

Onsdag 23. mai kl. 12.00 i Buen kulturhus
Eikås tar oss med på en gjennomgang av Viktige faktorer for næringsutvikling/vekst.

Petter Westermoen

 

 

Et innblikk i Kinas politiske og økonomiske ambisjoner.

Journalist Jørgen Lohne i Elvesalen onsdag 18. april 2018 (Foto: Senioruniversitetet)

Journalisten Jørgen Lohne tok oss med på en tur til det store Kina, hvor han hadde vært utenriks korrespondent for Aftenposten. Her fikk vi et spennende innblikk i hvordan enkelte ting fungerer, og hvilke politiske mål som er satt frem mot år 2020. Stormakten Kina har ambisjoner og muligheter for å få hevet innbyggerens levekår, samt markere seg internasjonalt.

Tor Arild Meldby

 

 

Onsdag 7. mars: Jan Erik Mustad: «Brexit»- Hva skjedde og hva nå ?

Jan Erik Mustad i Elvesalen onsdag 7.mars 2018 (Foto: Senioruniversitetet)

En opplagt og entusiastisk Jan Erik Mustad innledet med at ingen kunne se inn i fremtiden og svare på «hva nå». Derimot kunne en forklare hvorfor det ble det resultatet det ble.
Dermed tok han tilhørerne med på en vandring i britisk politikk fra etterkrigstiden frem til i dag.
Hvordan øyfolket så på seg selv, forholdet til resten av Europa, og hvorfor resultatet ble som det ble.

Tor Arild Melby

 

 

Onsdag 7. februar: Ole Moen : «Donald J. Trump: En annerledes president»

Professor Ole Moen i Elvesalen (Foto: Senioruniversitetet)

På ny fikk Mandal Senioruniversitet gleden av Ole Moen sin kunnskap angående Amerikansk politikk. Denne gangen vinklet opp mot den nye presidenten og det politiske bildet rundt ham. Hvem stemte på hvem, og hvorfor, og hva slags bilde kan en se for seg fremover mot neste presidentvalg. Vil Trump stille til valg og vil han bli valgt igjen ?
Svaret får vi ikke før ved neste valg, men Moen hadde klare synspunkter på dette.

Tor Arild Melby

 

 

«Slik forandrer Kina verden» v/ Jørgen Lohne i Elvesalen 18. april

rgen Lohne (f. 1958) har arbeidet som journalist i Aftenposten siden 1987 som reporter, redigerer, vaktsjef og utgavesjef og fra 2009 som Midtøsten-korrespondent med base i Amman, Jordan.
Han var tidligere ansatt i NTB og i lokalaviser på Sørlandet. Lohne begynte i journalistyrket i 1981, tok eksamen v/Norsk Journalisthøyskole i 1985 og i tillegg cand. mag m/fagkretsen, fransk, historie og engelsk.
Siden 2013 har han vært Aftenpostens Asia-korrespondent.

Onsdag 18. april kl. 12.00 i Buen kulturhus
”Slik forandrer Kina verden”.

                                                                                                      Odd Normann Hodnemyr

 

 

Brexit – Hva skjedde og hva nå? Jan Erik Mustad i Elvesalen onsdag 7. mars.

 Jan Erik Mustad (1956) er filolog og sakprosaforfatter med britisk politikk og Nord-Irland som spesialfelt. Han er førstelektor i britiske studier og didaktikk (undervisningslære) ved Universitetet i Agder. Mustad har undervist i britiske, irske og amerikanske studier og didaktikk v/Agder Distrikthøgskole, Høgskolen i Agder, Høgskolen i Telemark og Universitetet i Oslo.
Siden 1995 har han kommentert for flere norske medier om britiske forhold, særlig politikk og samfunn. Han har kommentert samtlige britiske parlamentsvalg siden 1997. I 2016 kommenterte han brexit-avstemningen. Mustad har skrevet en rekke bøker og artikler om Storbritannia og USA.

Onsdag 7. mars kl. 12.00 i Buen kulturhus
«Brexit» – Hva skjedde og hva nå?

Odd Normann Hodnemyr

 

 

”Donald J. Trump: En annerledes president” v/professor Ole Moen i Elvesalen onsdag 7. februar

Ole Moen er historiker med USA som spesialfelt. Han var professor i Nord-Amerika studier ved institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk ved Universitetet i Oslo fram til 2010.
Moen er generell amerikanist med spesialfelt amerikansk konstitusjonshistorie, særlig høyesterett, samt minoritetsproblematikk og det politiske system. Han er kjent for mange som ekspertkommentator om nordamerikanske forhold i norsk fjernsyn. Han har skrevet en rekke bøker og artikler om USA. Hans bok om diskriminering og rasespørsmål i USA er tatt i bruk som lærebok både i USA og i flere europeiske land.

Onsdag 7. februar kl. 12.00 i Buen kulturhus
”Donald J. Trump: En annerledes president”.

Odd Normann Hodnemyr

 

 

 

Vårprogrammet er klart!

Les mer…

TRYGG Nøsted Kjetting v/ Alf Arne Nøsted

Alf Arne Nøsted i Elvesalen 6. desember 2017 (foto: Senioruniversitetet)

Jeg var kry av å kunne si at jeg var fra Mandal. I min oppvekst kunne vi skryte av at vi kom fra landets største industriby – riktignok etter folketallet.
Den gang reiste folk hit for å få jobb. I dag må mange pendle fra Mandal om de vil skaffe seg arbeid.
Dette sa Petter Westermoen da han ønsket velkommen til en fullsatt Elvesal.
Fra Elvesalen kan man rette blikket over elva. Her bor nå folk i leiligheter hvor det tidligere var industriarbeidsplasser. Det samme gjelder områdene på Malmøsida bare noen meter unna.
Men noe av industrien har overlevd. En av bedriftene er TRYGG Nøsted Kjetting AS – for oss mandalitter best kjent som «Kjettingen».
Tidligere direktør Alf Arne Nøsted tok oss med gjennom bedriftens historie fra 1939, da hans bestefar Alf Nøsted startet opp, og fram til i dag.
Det ble et års normal drift før krigen, så stilnet det av. Men etter krigen ble det fart på produksjonen. Arbeidet de første årene var «smedene arbeid». Det var tung jobbing som krevde fysisk styrke. Det ble utført i lokaler med store temperatursvingninger og intens støy.
Det har i alle år vært godt samhold mellom bedriftene i Mandal. «Stålen» og » Kjettingen» kunne gå sammen om innkjøp. Støperiet kunne nyttiggjøre seg svinn fra «»Kjettingen». Og fellesskap om kompetanseutvikling skjer også i dag.
Hans far Arve Nøsted overtok bedriften i 1959. Det kom nye tider med automatisering og omstillinger.
Selv har han ledet bedriften i mer enn 30 år. Det har ikke vært uten problemer. Det har vært opp- og nedturer. Mens grønne vintre har skapt mindre behov for kjettinger, har bedriften skaffet seg et imponerende internasjonalt marked. Det gjelder spesielt i Canada.
«Kjettingen» har i dag 70 ansatte i Mandal. Bedriftens leveregler sier noe om å akseptere endringer, følge trenden – og ikke minst elske de valg som er gjort. Så gjelder det å ha det bra på jobb, gjøre ting sammen. Det legges stor vekt på sosiale aktiviteter.
Med pågangsmot og utholdenhet har bedriften overlevd.
At familiebedrifter gikk i generasjoner i tidligere tider var ganske vanlig. Og det skjedde ofte fra far til sønn. I dag skjer det heller sjeldent. Bedriften «Kjettingen» er nå overdratt til fjerde generasjon – og fra far til datter!
Det er det grunn til å heie ekstra på!

Ragnhild Kleven