Vi utsetter ut året!

Senioruniversitetet har besluttet å avlyse alle foredrag resten av året på grunn av Coronasituasjonen. De som har betalt kontingent for 2020 vil få medlemsskap neste år uten å betale på nytt. Vi håper at situasjonen neste år er slik at vi da får gjennomført et program. Vel møtt i 2021!

Onsdag 12. februar 2020 kl. 12.30 i Buen kulturhus: «Historien om Søren Jaabæk, Holums mannen med 45 år på Stortinget. Han hadde radikale forslag og var omstridt. Startet en landsomfattende folkebevegelse som var med å legge grunnlaget for partiet Venstre, og stiftet avisen Folketidende.

Torbjørn Greipsland forfatter og redaktør. Han var redaktør i tilsammen 15 år i to aviser og to blader, deriblant Agder Tidende og Santalen, før han i perioden 1987 til 2008 var redaktør for Kristelig Pressekontor (KPK). Han har tilsammen skrevet og redigert 17 bøker. Greipsland er utdannet cand.mag. med nordisk, historie, statsvitenskap

Onsdag 11. mars 2020 kl. 12.30 i Buen kulturhus: «På jakt etter jaguarer i Amasonas»

Øystein Wiig er mandalitt og professor emeritus ved Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Han har i over 30 år forsket på arktiske marine pattedyr, som isbjørn, hvalross og grønlandshval og er en av verdens ledende eksperter på disse artene. I 2014 begynte han å arbeide i varmere strøk i Amasonas. Han leder der et prosjekt hvor man undersøker miljøeffekten på truede pattedyr, som jaguarer, tapirer og kjempemaurslukere, av virksomheten til Norsk Hydro sin bauxittgruve i Paragominas. I foredraget vil han fortelle om dette arbeidet som han nå driver fra Sanden i Mandal.

Onsdag 15. april 2020 kl. 12.30 i Buen kulturhus: «Lindesnes kommune, hvor langt er vi kommet og hva står igjen»

Even Tronstad Sagebakken er lokalpolitiker for Arbeiderpartiet. Han var varaordfører i Mandal kommune fra 2011 til 2015 og ble etter kommunestyrevalget 2019 valgt til ordfører i Lindesnes kommune etter kommunesammenslåinga i 2020. Sagebakken har også erfaring fra Vest-Agder fylkesting, der han ble innvalgt i 2015 og gjenvalgt i 2019. Sagebakken var fra 2012 rektor ved Spangereid skole og ble i 2017 rektor ved Lindesnes ungdomsskole. Han er adjunkt fra Høgskolen i Agder i 2003 og tok mastergrad i skoleledelse ved BI i 2012.

Onsdag 13. mai 2020 kl. 12.30 Buen kulturhus. «Strømninger i norsk og internasjonalt utviklingsarbeid»

Jon Karleiv Andreas Lomøy er en norsk diplomat og ambassadør. Han er fra Moholt.

Han er cand.polit., og tok i 1982 Utenriksdepartementets aspirantkurs. Fra 1989 til 1996 var han avdelingsdirektør i Norad. Deretter ble han ambassadør til Zambia, stasjonert ved Norges ambassade i Lusaka fra 1996 til 2000, og fra 1997 sideakkreditert til Lilongwe i Malawi. Deretter var han tilbake som avdelingsdirektør i Norad med ansvar for det sørlige Afrika. I 2004 ble han utnevnt til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet og i 2006 til å være Norges ambassadør til Tanzania ved Norges ambassade i Dar-es-Salaam, sideakkreditert til Victoria. I 2010 ble han sjef for OECDs avdeling for utvikling og samarbeid i Paris.[1]

Fra 2015 til 2019 var han direktør i Norad.

Onsdag 28. august kl. 1230 i Buen kulturhus: «Senskader for kreftpasienter»

Trude Vibeke Nygaard Omland, kommunikasjonsrådgiver for Kreftforeningen i Agder. Hun har tidligere vært journalist både i Fædrelandsvennen og Lindesnes avis.

Hvert år får mer enn 33.000 nordmenn en kreftdiagnose. Takket være dagens moderne diagnostikk og behandling overlever mange. Imidlertid kan kreftoverlevere også utvikle senskader etter sykdommen og behandlingen, og mange blir overrasket over å være «kreftfri, men ikke frisk». Vi regner med de fleste har erfaring fra egne eller nære venners endringer i livet.

Onsdag 30. oktober kl. 12.30 i Buen kulturhus: «Grensen. En reise rundt Russland»

Erika Fatland er forfatter og sosialantropolog. Hun ble i 2015 kåret av Morgenbladet til én av de ti beste forfattere under 35 år. Samme år fikk hun Bokhandelens sakprosapris for “Sovjetistan”. I 2016 ble Fatland valgt ut som en av Europas ti mest interessante samtidsforfattere gjennom litteratursatsingen New Voices from Europe, og senere samme år ble hun tildelt Wesselprisen for sitt forfatterskap.