Fremhevet innlegg

Onsdag 20. november kl. 12.30 Buen kulturhus. «Vardøhus festning, en del av norgeshistorien du ikke kjenner?»

Major (P) Tor Arild Melby, Vardøhus festnings 44. kommandant.
Infanterist med allsidig tjeneste fra Kompani Bodø, Infanteriets øvingsavdeling nr. 2, Garnisonen i Sør-Varanger, Heimevernsdistrikt 07, Forsvarets avdeling for kultur og tradisjon.
En rusletur gjennom Vardøhus historie fra 1260 til i dag.

Onsdag 28. august kl. 1230 i Buen kulturhus: «Senskader for kreftpasienter»

Trude Vibeke Nygaard Omland, kommunikasjonsrådgiver for Kreftforeningen i Agder. Hun har tidligere vært journalist både i Fædrelandsvennen og Lindesnes avis.

Hvert år får mer enn 33.000 nordmenn en kreftdiagnose. Takket være dagens moderne diagnostikk og behandling overlever mange. Imidlertid kan kreftoverlevere også utvikle senskader etter sykdommen og behandlingen, og mange blir overrasket over å være «kreftfri, men ikke frisk». Vi regner med de fleste har erfaring fra egne eller nære venners endringer i livet.

Onsdag 30. oktober kl. 12.30 i Buen kulturhus: «Grensen. En reise rundt Russland»

Erika Fatland er forfatter og sosialantropolog. Hun ble i 2015 kåret av Morgenbladet til én av de ti beste forfattere under 35 år. Samme år fikk hun Bokhandelens sakprosapris for “Sovjetistan”. I 2016 ble Fatland valgt ut som en av Europas ti mest interessante samtidsforfattere gjennom litteratursatsingen New Voices from Europe, og senere samme år ble hun tildelt Wesselprisen for sitt forfatterskap.

Onsdag 8. mai kl. 12.00 i Buen kulturhus: «Å stå i det – om personlige og politiske utfordringer, og hvordan komme igjennom dem».

Kjell Magne Bondevik er utdannet teolog fra Menighetsfakultetet i Oslo. Han var statsminister 1997-2000 og 2001-2005. I dag leder han Oslosenteret, en uavhengig stiftelse med kompetanse på menneskerettigheter, demokratiutvikling og interreligiøs/interkulturell dialog. Bondevik vil bl.a. fortelle hvordan han taklet sterkt internasjonalt press. Han vil også fortelle åpent om å håndtere utfordringer – også personlige

Onsdag 10. april kl. 12.00 i Buen kulturhus: «Uthavner på Sørlandet».

Jo van der Eynden er tidligere direktør for Lindesnes fyrmuseum. Han har bak seg et langvarig arbeid med kystkultur og maritim historie. Han har skrevet en rekke bøker om nevnte emner. For sitt arbeid har han mottatt Norges Fiskarlags kystkulturpris, Forbundet Kystens kulturpris, Sørlandets litteraturpris og Fyrtårnprisen.

Med seg har han filmprodusent Jan Robert Jore – som vil vise kortfilmen «De Sørlandske uthavner».

Onsdag 13. mars kl. 12.00 i Buen kulturhus: «Gamle hus; pest eller fest?».

Else Sprossa Rønnevig fra Lillesand er kjent som bygningsverner og kulturarvforkjemper. Hun har skrevet en rekke bøker, laget informasjons- og vandreutstillinger, drevet restaurering- og rehabiliteringsarbeid av gamle bygninger. For sitt banebrytende arbeid har hun mottatt en rekke utmerkelser og stipendier. Rønnevig har fått kommunale/fylkeskommunale kulturpriser, Sørlandets litteraturpris, Urnesmedaljen, Olavsrosa og Kongens fortjenestemedalje. Hun har utdannelse fra Statens høgskole i håndverk og design.

Onsdag 13. februar kl. 12.00 i Buen kulturhus: «Muligheter og utfordringer i nye Lindesnes».

Kyrre Jordbakke er prosjektleder for sammenslåingen av kommunene Lindesnes, Mandal og Marnardal. Fra 1.januar 2020 blir han rådmann i den nye storkommunen Lindesnes.

Jordbakke har bl.a. yrkesbakgrunn fra Oslo kommune og fra Statens kartverk. Arbeidet med å skape en ny kommune er en komplisert prosess. I følge Jordbakke får innbyggerne en ny kommune med nye muligheter skapt på det beste fra de gamle. Innbyggerne skal få bedre tjenester og sammenslåingen skal gjøre kommunen bedre rustet til å håndtere utfordringer den står overfor nå og i framtiden.