Program våren 2019 Buen kulturhus

Onsdag 13. februar kl. 12.00 i Buen kulturhus:

«Muligheter og utfordringer i nye Lindesnes».

Kyrre Jordbakke er prosjektleder for sammenslåingen av kommunene Lindesnes, Mandal og Marnardal. Fra 1.januar 2020 blir han rådmann i den nye storkommunen Lindesnes. Jordbakke har bl.a. yrkesbakgrunn fra Oslo kommune og fra Statens kartverk. Arbeidet med å skape en ny kommune er en komplisert prosess. I følge Jordbakke får innbyggerne en ny kommune med nye muligheter skapt på det beste fra de gamle. Innbyggerne skal få bedre tjenester og sammenslåingen skal gjøre kommunen bedre rustet til å håndtere utfordringer den står overfor nå og i framtiden.

 

Onsdag 13. mars kl. 12.00 i Buen kulturhus:

«Gamle hus; pest eller fest?».

Else Sprossa Rønnevig fra Lillesand er kjent som bygningsverner og kulturarvforkjemper. Hun har skrevet en rekke bøker, laget informasjons- og vandreutstillinger, drevet restaurering- og rehabiliteringsarbeid av gamle bygninger. For sitt banebrytende arbeid har hun mottatt en rekke utmerkelser og stipendier. Rønnevig har fått kommunale/fylkeskommunale kulturpriser, Sørlandets litteraturpris, Urnesmedaljen, Olavsrosa og Kongens fortjenestemedalje. Hun har utdannelse fra Statens høgskole i håndverk og design.

 

Onsdag 10. april kl. 12.00 i Buen kulturhus:

«Uthavner på Sørlandet».

Jo van der Eynden er tidligere direktør for Lindesnes fyrmuseum. Han har bak seg et langvarig arbeid med kystkultur og maritim historie. Han har skrevet en rekke bøker om nevnte emner. For sitt arbeid har han mottatt Norges Fiskarlags kystkulturpris, Forbundet Kystens kulturpris, Sørlandets litteraturpris og Fyrtårnprisen.

Med seg har han filmprodusent Jan Robert Jore – som vil vise kortfilmen «De Sørlandske uthavner».

 

 

Onsdag 8. mai kl. 12.00 i Buen kulturhus:

«Å stå i det – om personlige og politiske utfordringer, og hvordan komme igjennom dem».


Kjell Magne Bondevik er utdannet teolog fra Menighetsfakultetet i Oslo. Han var statsminister 1997-2000 og 2001-2005. I dag leder han Oslosenteret, en uavhengig stiftelse med kompetanse på menneskerettigheter, demokratiutvikling og interreligiøs/interkulturell dialog. Bondevik vil bl.a. fortelle hvordan han taklet sterkt internasjonalt press. Han vil også fortelle åpent om å håndtere utfordringer – også personlige.

Program

Høsten 2018
Elvesalen, Buen kulturhus.

I forbindelse med FolkehelseUGA inviterer Senioruniversitetet til et gratis foredrag ved Lise Bjørnstad, spesialrådgiver, golfens samfunnsverdi i Norges Golfforbund.

Onsdag 29. august kl. 1200 i Buen kulturhus
«Golf og helse. Golfidretten en viktig medspiller i det lokale folkehelsearbeidet?»

 

 

Kristian Mjåland har mastergrad i sosiologi fra Universitetet i Bergen og doktorgrad fra samme sted i 2015.
Han har vært ansatt ved Rokkasenteret siden 2008 både som assistent, stipendiat og forsker. Mjåland er for tiden ansatt som forsker ved University of Cambridge og arbeider med et forskningsprosjekt om fengselspolitikk og soningserfaring. Samtidig har han en stilling som 1.amanuensis i sosiologi ved Universitetet i Agder.

Onsdag 19.september kl.12.00 i Buen kulturhus:
«Hva kjennetegner og former fangers soningserfaringer og hva kan de forvente når de kommer til Mandal?».

 

 

Morten Jentoft er frem til høsten 2018 NRKs korrespondent i Russland. Han har tidligere vært korrespondent i Finland og i Polen. Jentoft har i mange år arbeidet som journalist i NRK, bl.a. i NRK-Finnmark. Han snakker samisk, finsk og russisk. Jentoft har skrevet en rekke bøker om nordområdene og om kontakten mellom russere og nordmenn. Foredraget er basert på hans siste bok «Finland 1918», som kom tidligere i år.

Onsdag 17.oktober kl.12.00 i Buen kulturhus:
«Finland 1918. Den finske borgerkrigen og nordmennene som var vitne til den»

 

 

 


Olav Arild Abrahamsen
var tidligere ansatt som
1.amanuensis i historie ved Universitetet i Agder. Hans forskningsfelt omfattet både økonomisk og politisk historie på 1800 og 1900-tallet, og var for en stor del knyttet til by -og regionalhistoriske emner.
I senere år har han arbeidet med maritim historie. Han er forfatter av en rekke lærebøker, tidsskriftartikler og fagbøker.

Onsdag 14.november kl.12.00 i Buen kulturhus:
«Sørlandets skipsfartshistorie 1920-2000».

 

 

 

Reidar Fuglestad ble våren 2017 adm. direktør for Sørlandets Kunstmuseum/Kunstsiloen i Kristiansand. Han leder dermed en av landsdelens største kulturinstitusjoner.
Tidligere var Fuglestad i 17 år direktør og senere konsernsjef for Dyreparken. Han utviklet Dyreparken til å bli en av landets fremste besøksdestinasjoner. Før han kom til Dyreparken var han først markedssjef og                                                                              senere linjedirektør i Color Line.

Onsdag 5.desember kl.12.00 i Buen kulturhus:
«Veien mot Kunstsiloen».

Med forbehold om endringer i programmet.

Foredragene og eventuelle spørsmål fra salen varer vanligvis fra kl.12.00 til ca. kl. 13.30
Hvis dette er noe for deg: Bli medlem, det lønner seg!

 

 

Våren 2018
Elvesalen, Buen kulturhus.

 

Ole Moen er historiker med USA som spesialfelt. Han var professor i Nord-Amerika studier ved institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk ved Universitetet i Oslo fram til 2010.
Moen er generell amerikanist med spesialfelt amerikansk konstitusjonshistorie, særlig høyesterett, samt minoritetsproblematikk og det politiske system. Han er kjent for mange som ekspertkommentator om nordamerikanske forhold i norsk fjernsyn. Han har skrevet en rekke bøker og artikler om USA. Hans bok om diskriminering og rasespørsmål i USA er tatt i bruk som lærebok både i USA og i flere europiske land.

Onsdag 7. februar kl. 12.00 i Buen kulturhus
”Donald J. Trump: En annerledes president”.

 

 

Jan Erik Mustad (1956) er filolog og sakprosaforfatter med britisk politikk og Nord-Irland som spesialfelt. Han er førstelektor i britiske studier og didaktikk (undervisningslære) ved Universitetet i Agder. Mustad har undervist i britiske, irske og amerikanske studier og didaktikk v/Agder Distrikthøgskole, Høgskolen i Agder, Høgskolen i Telemark og Universitetet i Oslo.

Siden 1995 har han kommentert for flere norske medier om britiske forhold, særlig politikk og samfunn. Han har kommentert samtlige britiske parlamentsvalg siden 1997. I 2016 kommenterte han brexit-avstemningen. Mustad har skrevet en rekke bøker og artikler om Storbritania og USA.
Onsdag 7. mars kl. 12.00 i Buen kulturhus
«Brexit» – Hva skjedde og hva nå?

 

 

rgen Lohne (f. 1958) har arbeidet som journalist i Aftenposten siden 1987 som reporter, redigerer, vaktsjef og utgavesjef og fra 2009 som Midtøsten-korrespondent med base i Amman, Jordan.
Han var tidligere ansatt i NTB og i lokalaviser på Sørlandet. Lohne begynte i journalistyrket i 1981, tok eksamen v/Norsk Journalisthøyskole i 1985 og i tillegg cand. mag m/fagkretsen, fransk, historie og engelsk.

Siden 2013 har han vært Aftenpostens Asia-korrespondent.

Onsdag 18. april kl. 12.00 i Buen kulturhus
”Slik forandrer Kina verden”.

 

 

Tom Eikså, daglig leder i Terrengtransport AS (TT AS) og Leder i Mandal industriforening i 2017.
Eikså sier selv at han begynte i grøfta og har flyttet stein og rør siden han var 14 år.
Fortsatt er det flytting av stein og jordmasser, men i dag er det med helt annet utstyr og hjelp fra ca.250 ansatte.
I presentasjonen av firmaet står det: ”Om ikke kart og terreng stemmer, så bare ta kontakt vi ordner på terrenget til det stemmer”.

Som fjorårets formann i Mandal Industriforening og Leder for TT AS med ca.250 kompetente ansatte og en omsetning på nærmere kr. 500 millioner er det ikke mye som skjer i Mandals næringsliv uten at han har en finger med i spillet.

Onsdag 23. mai kl. 12.00 i Buen kulturhus
Eikås tar oss med på en gjennomgang av Viktige faktorer for næringsutvikling/vekst.

Med forbehold om endringer i programmet.

Foredragene og eventuelle spørsmål fra salen varer vanligvis fra kl.12.00 til ca. kl. 13.30
Hvis dette er noe for deg: Bli medlem, det lønner seg!

Ugle logo3

 

Høsten 2017
Elvesalen, Buen kulturhus.

Berit Eide Johnsen (f. 1955), professor i historie ved Institutt for religion, filosofi og historie, Fakultet for humaniora og pedagogikk ved Universitetet i Agder. Hun har hovedfag i historie fra Universitetet i Oslo i 1984, og doktorgraden i historie ved Universitetet i Bergen i 1988 på en avhandling om sørlandsk skipsfart: Rederistrategi i endringstid. Sørlandsk skipsfart fra seil til damp og motor, fra tre til jern og stål.

Onsdag 6.september kl. 12.00 i Buen kulturhus.
”Sørlandsk skipsfart fra 1600 – 2000”

 

 

 

Geir Helljesen tidligere journalist og mangeårig ansatt i NRK. Han startet som programsekretær i NRK i 1968 og ble etter hvert satt på store intervjuoppgaver, særlig av politikere, men i 1989 fikk han også intervjue pave Johannes Paul II da han besøkte Norge. I 1990 fikk han det siste lange intervjuet kong Olav gjennomførte før sin død – som omhandlet kongens fluktferd gjennom Norge i aprildagene 1940. Men det er som leder av NRKs valgsendinger han er blitt mest kjent. Helljesen har vært programleder, kommentator og analytiker ved hvert eneste stortings- og kommunevalg siden 1971 og frem til han trådte inn i pensjonistenes rekker i 2009. Han er etter hvert også blitt spesialist på Nobels Fredspris og har mer enn en gang utropt vinneren flere dager før Nobelkomiteen har offentliggjort den.

 Onsdag 18. oktober kl. 12.00 i Buen kulturhus
”Nobels fredspris – over alle grenser”.

 

 

Kirsti Kolle Grøndahl (f. 1943) tidligere stortingspresident. Utdannet can.mag i 1966. Hun ble i 1977 valgt inn på stortinget for Arbeiderpartiet.  Hun var Kirke- og undervisningsminister  1986-88 og utviklingsminister 1988-89 i regjeringen Brundtland. I 1993 ble hun som første kvinne i historien valgt til stortingspresident.  Fra 1999-2013 var hun fylkesmann i Buskerud. Innlegget blir en mellomting mellom kåseri og foredrag. I tillegg til facts, bygger det på egne erfaringer og opplevelser gjennom 40 år.

Onsdag 8. november kl. 12.00 i Buen kulturhus
”Førti års formell likestilling mellom mann og kvinne: Hvorfor er vi ikke fornøyd”

 

 

Direktør Alf Arne Nøsted. Bedriften var tidlig ute med automatisering og allerede fra 1970 fikk bedriften installert helautomatiske piggsveisere til produksjon av snøkjettinger. Dette gav bedriften et stort fortrinn og tillot utvikling i andre deler av bedriften.  På 1980 tallet skiftet fabrikken navn til Nøsted Kjetting AS. Produksjonen og eksporten har økt sikkert og pent, Først til Europa og siden til Nord og Sør Amerika. Etter hvert tok man konsekvensen av viktigheten av det Nord Amerikanske markedet og kjøpte Chaine Select inc i provinsen Quebec i Canada. Etter vanskelige år tidlig på 1990 tallet har bedriften vokst jevnt og trutt gjennom gode produkter, ny teknologi og oppkjøp. Nøsted Gruppen består i dag av 8 selvstendige virksomheter, alle 100 % eid av Nøsted Kjetting AS.
Fra 2016 er det 4.generasjon ved Adm. Dir. Merethe Nøsted von Zernichow som leder bedriften etter at Alf Arne Nøsted da hadde ledet bedriften i mer enn 30 år.

Onsdag 6. desember kl. 12.00 i Buen kulturhus
”Trygg Nøsted Kjetting AS fra «liten smie» til internasjonal kompetanse bedrift»

 

Med forbehold om endringer i programmet.

Foredragene og eventuelle spørsmål fra salen varer vanligvis fra kl.12.00 til ca. kl. 13.30

Hvis dette er noe for deg: Bli medlem, det lønner seg!

Ugle logo3

 

Våren 2017
Elvesalen, Buen kulturhus.

 

Mandals ordfører, Alf Erik Andersen.

Medlem av Mandal bystyre fra 2007. Valgt inn i FrP sitt sentralstyre og KS Europapolitiske Forum i 2016. Erfaring som toppidrettsutøver, privat næringsliv fra 1996 og lokal kjøpmann i Mandal siden 2001.

Onsdag 15. februar kl. 12.00 i Buen kulturhus.
”Budsjett, kommunalt og statlig, vil ha en påvirkning på oss alle”

 

 

 

 

Tidligere Klima og Miljøminister, Tine Sundtoft.
Medlem av Lillesand kommunestyre 1988-91. Vararepresentant til Stortinget fra Aust-Agder 1989-93 og generalsekretær i unge høyre 1990-92. Fra 1992-95 innvalgt i Aust-Agder fylkesting. Klima- og miljøminister fra 16. okt. 2013 til 16. desember 2015. Er f.t. fylkesrådmann i Vest-agder.

Onsdag 22. mars kl. 12.00 i Buen kulturhus
”Fra Paris til Agder”

 

 

 

 


Politisk redaktør i Aftenposten, Harald
Stanghelle.   Journalist i Dag og Tid 1980-82. Journalist i Arbeiderbladet fra 1982. Ansatt i Aftenposten i 1991. Nyhetsredaktør 1994-95. Sjefredaktør i Dagbladet 1995-2000. Politisk redaktør i Aftenposten fra 2000.

Onsdag 19. april kl. 12.00 i Buen kulturhus
”Medienes vekst og fall”

 

 

 

 


Generalsekretær i Pensjonistforbundet, Harald Olimb Norman.
Forbundssekretær i Norsk Postforbund (1997-99). Konsernhovedverneombud i Posten Norge1999-2001. Seniorrådgiver i Posten Norge 2001-2004.
Generalsekretær i Pensjonistforbundet (210.000 medlemmer) fra 2005.

Onsdag 10. mai kl. 12.00 i Buen kulturhus
”Har pensjonistene det for godt?”

 

 

Med forbehold om endringer i programmet.

Foredragene og eventuelle spørsmål fra salen varer vanligvis fra kl.12.00 til ca. kl. 13.30

Hvis dette er noe for deg: Bli medlem, det lønner seg!

Ugle logo3

Høsten 2016
Elvesalen, Buen kulturhus.

 

Professor Bjørn HemmerIbsen i Senioruniversitetet.
Onsdag 14. september kommer nyinnflyttet ”mandalitt” professor Bjørn Hemmer til Senioruniversitetet i Mandal for å snakke om den mest berømte av alle nordmenn gjennom tidene: Henrik Ibsen. Tittelen på foredraget er ”Ibsen – mennesket og kunstneren”. Hemmer vil tegne et bilde av hvem Ibsen var, hans enestående livsskjebne og hva han ville med sin diktning, sin kunst.
Hemmer har en lang universitetskarriere bak seg som professor ved universitetet i Trondheim, i Oslo og i Agder. Han har gjesteforelest om Ibsen i en rekke land, bl.a. i USA, England og Frankrike.
Hemmer har skrevet flere bøker og artikler om Ibsen, og dessuten om forfattere som Hamsun, Vilhelm Krag, Engvald Bakkan, Gabriel Scott, Sigbjørn Hølmebakk og Øystein Lønn. I 2003 utgav han boken IBSEN – kunstnerens vei, som er oversatt til tysk, russisk og kinesisk.

Onsdag 14. september, kl. 12.00 i Buen kulturhus.
”Ibsen – mennesket og kunstneren”

 

 

 

Kristian TronstadKristian Tronstad (1972).
Forsker, Internasjonale studier og migrasjon, v/Norsk Institutt for by- og regionforskning (NIBR), Høgskolen i Oslo og Akershus.

Onsdag 12. okt. kl. 12.00 i Buen kulturhus
”Hvordan går det med flyktningene?”
Om bosetting og integrering av flyktninger i Norge.

 

 

Christian Borch LinkedinChristian Borch (1944). Journalist, forfatter og nyhetsanker i NRKs Dagsrevyen 2000-2010 og i Urix 2010-2014. Kåret til årets nyhetsformidler i 2001, tildelt Gullruten som beste nyhetsanker i 2004 og Norges beste nyhetsanker av TV 2 Nettavisens lesere i 2005.
Tidligere ansatt i Morgenbladet og i The Times i London, Norges Eksportråd og Norges Industriforbund. Medlem av Regjeringens nedrustningsutvalg i 10 år.

Onsdag 23. nov. kl. 12.00 i Buen kulturhus
”Gjennom krisen – Europa har crashet, hva kommer etterpå?”

 

 

Janne Haaland MatlaryJanne Haaland Matlary (1957). Statsviter og professor i internasjonal politikk v/UIO. Hun var statssekretær i UD i perioden 1997-2000. Forsker v/NUPI 1987-92 og forskningsdirektør ved senter for europaforskning 1995-97. Hennes interesseområder innen statsvitenskapen er politikk for sikkerhet- og forsvar, herunder EU, NATO, OSSE, FN, Balkan og Kaukasus, foruten menneskerettigheter og påvirkningen av normer på internasjonal politikk samt offentlig diplomati. Hun er medlem av den katolske kirke og rådgiver for Det pavelige råd.

Onsdag 14. des. kl. 12.00 i Buen kulturhus
”Forsvaret av Norge – en illusjon”

Med forbehold om endringer i programmet.

Foredragene og eventuelle spørsmål fra salen varer vanligvis fra kl.12.00 til ca. kl. 13.30

Hvis dette er noe for deg: Bli medlem, det lønner seg!

Kontakt kasserer Arthur Berntsen, e-post: arthur-b@hotmail.no

Ugle logo3

 

 

Våren 2016

Elvesalen, Buen kulturhus.

 

Ann-Kristin OlsenAnn-Kristin Olsen (1945) har vært 40 år i Statens tjeneste.
Hun var Norges første kvinnelige politimester, har vært embetsmann, sysselmann og fylkesmann. Hun har også vært nestleder i Gjenopptakelseskommisjonen for straffesaker.
Hun har vært fylkesmann i Vest-Agder i 17 år og fratrådte 31.12.2015. Den neste fylkesmannen skal råde over begge agderfylkene, så dermed blir hun Vest-Agders siste fylkesmann.
Men Ann-Kristin Olsen gir seg ikke, i november 2015 ble hun oppnevnt av Regjeringen som leder for et offentlig utvalg som skal gjennomgå alvorlige saker der barn og ungdom har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt. Målet er å avdekke mulige svikt i det offentliges håndtering av barnevoldsaker, for å forebygge slike saker i fremtiden.

Onsdag 24.februar i Buen kulturhus
”Mitt liv som mann”

 

 

Professor Ole Moen 1Ole Moen (1940) er en norsk historiker med USA som spesialfelt.
Han var professor i Nord-Amerikastudier ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk v/Universitetet i Oslo fram til 2010. Moen er generell amerikanist med spesialfelt amerikansk konstitusjonshistorie, særlig høyesterett, samt minoritetsproblematikk og det politiske system. Han har skrevet flere bøker og artikler om emnet. Moen er mye brukt som kommentator i tv, radio og aviser i spørsmål knyttet til USA. I 2005 utga han boka USA: Annerledeslandet i vest og i 2008 USA’s presidenter – Fra George Washington til George W. Bush.
Moen har i tillegg vært medforfatter i en rekke fagbøker og artikler.

Onsdag 9. mars kl. 12.00 i Buen kulturhus
”USA 2016 – et skjebnevalg for USA”

 

 

Jorunn GislefossJorunn Gislefoss er fabrikkdirektør på GE Healthcare Lindesnes og styremedlem i Agder NHO.
Hun er utdannet sivilingeniør, fysikk fra NTH 1990 og doktorgrad i fysikk fra 1994.
Fra 2011 satt hun 4 år i styret  for Eyde klyngen, hvorav 1 år som styreleder.
Hun har ellers sittet 4 år i UiA-styret, og sitter for tiden i det nasjonale programstyret for VRI i Norges Forskningsråd.
Vi hører og leser mye om problemene i Agderindustrien, spesielt om de som er knyttet opp mot oljerelatert virksomhet – det som ofte kalles Node klyngen.
Men alt er ikke svart, deler av industrien på Agder går bedre enn det vi får inntrykk av gjennom media. Prosessrelatert industri – som er knyttet sammen i Eyde klyngen, gjør det meget bra. Dette er bedrifter i medvind. De ansetter ingeniører og mange øker sitt produksjonsvolum og tjener på kronekurs og på å dekke behov som ikke er oljeavhengig.
GE Healthcare AS er en av disse.
Bedriften har pr. i dag ca. 350 ansatte, og av disse er omtrent 30% kvinner.

Onsdag 13. april kl.12.00 i Buen kulturhus
”Hvor stor er krisen i Agder industrien?”

 

 

Gunnar StålsettGunnar Stålsett (1935) er en norsk teolog og politiker som har representert Senterpartiet. Han var biskop i Oslo fra 1998 til 2005. Som politiker var han bl.a. annet statssekretær i Kirke og undervisningsdepartementet (1972-73) og formann i Senterpartiet (1977-79). Han var medlem av Nobelkomiteen (1985-1990) og (1994-2002), og nestleder (2000-2002). Generalsekretær i Det Lutherske Verdensforbund og i Det norske bibelselskap.
Stålsett har skrevet en rekke bøker, bl.a.: Som deg selv:Tyve tekster til vår tid (2005). Julens budskap: I begynnelsen var fortellingen (2003) Hva er da et menneske?: Tekster til tro og tanke (2002) og Under samme himmel: Taler og prekener (2000).

Mandag 9. mai kl. 12.00 i Buen kulturhus.   Obs! dag og dato.
”Hva livet har lært meg om toleranse”

Med forbehold om endringer i programmet.

Foredragene og eventuelle spørsmål fra salen varer vanligvis fra kl.12.00 til ca. kl. 13.30

Hvis dette er noe for deg: Bli medlem, det lønner seg!

Kontakt kasserer Arthur Berntsen, e-post: arthur-b@hotmail.no

Ugle logo3

Høsten 2015

Elvesalen, Buen kulturhus.

 

Egil-Drillo-OlsenEgil «Drillo» Olsen (1942) er mest kjent som tidligere trener for herrelandslaget i fotball. Selv aktiv fotballspiller i blant annet Vålerenga og Sarpsborg, og har spilt til sammen 16 landskamper. Olsen har Norges høyeste trenerutdannelse med hovedfag fra Norges Idrettshøyskole hvor han også har undervist. Han har trent flere klubber som Frigg, Lyn, Ålesund, Vålerenga, Wimbledon, Fredrikstad og landslagene i Norge og Irak.
«Drillo» er kjent som fotballfilosof, geografiekspert, fotballkommentator og forfatter.

Onsdag 16.september kl. 12.00 Klubbscenen, Buen kulturhus
«Hvordan gjøre hverandre gode»

 

Caroline-Serck-HansenCaroline Serck-Hanssen (1970) er fagsjef og førstekonservator på Stiklestad Nasjonale Kultursenter. Hun har tidligere arbeidet som kulturattache i Moskva og var med som russisk tolk i 1992 i Mandal ved 150 årsmarkeringen av forliset til det russiske linjeskipet «Ingermanland». Serck-Hanssen har skrevet en rekke tidsskriftartikler om norsk skulptur, fotografier og malerier. I 2014 kom boken «Kongelige portretter, monarkiet i kunsten», den første boken om kongelig representasjonskunst i Norge.

Mandag 12.oktober kl. 12.00 i Buen kulturhus
«Kongen som ikon: Monarkiet i kunsten fra 1905 til i dag»

Foredraget 4.november med Annemor Sundbø utgår!

 

Geir HønnelandGeir Hønneland (1966) er statsviter og direktør ved Fridtjof Nansens Institutt, som holder til i Nansens bolig Polhøgda i Bærum. Han har publisert en rekke fagartikler og bøker om Internasjonal politikk i nordområdene, særlig om kontaktflatene mellom Norge og Russland I Barentshavet. De seneste årene har han arbeidet mye med studier av russisk identitet. I 2013 ga han ut boken «Hvordan skal Putin ta Barentshavet tilbake?». Boken har kommet i flere opplag og er oversatt til engelsk og kinesisk.

Onsdag 18.november kl.12.00 i Buen kulturhus
«Hvordan skal Putin ta Barentshavet tilbake?»

 

 

Stein-GauslaaStein Gauslaa (1948) er tidligere sjefredaktør i avisen Agderposten. Arendal. Han har god kunnskap om «konfliktene» mellom Aust- og Vest-Agder og mellom Arendal og Kristiansand, om myter og fakta .Gauslaa har lærer- og journalistutdannelse og har arbeidet i Nationen, VG, NRK, Dagens Næringsliv og som informasjonsarbeider i Finansdepartementet. Han ble ansatt som sjefredaktør i Agderposten i 1996.Populær morgenkåsør i NRK.
Han har skrevet bøkene «Hamsun på Sørlandet» og «Fra steinøks til databrikke – austegden gjennom tidene».

Onsdag 2. desember kl. 12. Buen kulturhus
«Aldri fred mellom Aust- og Vest-Agder?»

 

Med forbehold om endringer i programmet.

Foredragene og eventuelle spørsmål fra salen varer vanligvis fra kl.12.00 til ca. kl.14.00. Mellom foredraget og spørsmålsrunden er det en kort pause.

Hvis dette er noe for deg: Bli medlem, det lønner seg!

Kontakt kasserer Arthur Berntsen, e-post: arthur-b@hotmail.no

Ugle logo3

 

 

 

Våren 2015

Elvesalen, Buen kulturhus.

Per Edgar KokkvoldPer Edgar Kokkvold (1947) har vært aktuell i mediene den siste tiden, ikke minst på grunn av terrorangrepet på satiremagasinet Charlie Hebdo i Paris i januar. Han er en prinsippfast forsvarer av ytringsfriheten.

Kokkvold er leder av Kringkastingsrådet. Han har tidligere vært generalsekretær i Norsk Presseforbund, redaktør av avisen Arbeiderbladet/Dagsavisen og leder for Pressens Faglige Utvalg.
Kokkvold har mottatt Fritt Ords honnørpris.

Onsdag 18.februar kl. 12.00 i Buen kulturhus.
«Retten til å si det andre ikke ønsker å høre»

 

 

Ingeborg Moræus HansenIngeborg Moræus Hanssen (1938) er tidligere kinodirektør i Oslo. Hun har skrevet flere bøker, bl.a. «Gretten, gammel kjerring» – om hvordan det er å være gammel dame i samtidens Norge.

Høsten 2014 kom boken: «Alder – triumf eller tragedie», som foredraget baseres på.
Moræus Hanssen har vært aktiv politiker, har sittet i Pressens Faglige Utvalg og er fortsatt en ivrig samfunnsdebattant/blogger. Hun arbeider for å få eldre til å delta mer i data-samfunnet.

Onsdag 18.mars kl.12.00 i Buen kulturhus.
«Alder – triumf eller tragedie»

 

 

Lars VerketLars Verket (1969) kaller seg padlepilgrim, journalist, fotograf, eventyrer, padlosof, forfatter og undrende borger. En person som virkeliggjør både drømmer og idealer. Han har skrevet flere bøker om friluftsliv, særlig om havpadling. Verket brenner for mye; bl.a. allemannsretten i strandsonen og naturmøtet i kristendommen. Religiøse verdier han forfekter er stillhet, enkelhet og langsomhet. Han er også aktiv blogger.
Lars Verket er opptatt av gjøre padling til en folkesport.

«Padlepilgrim – fra Tønsberg til Nidaros»
Torsdag 23.04.15 kl. 12.00 i Buen kulturhus.   OBS! Dag og dato.

 

 

 

Eirik VeumEirik Veum (1975) er journalist, forfatter og vaktsjef i NRKs nyhetsavdeling. Han er aktuell i nyhetsbildet på grunn av sin bokserie «Nådeløse nordmenn», om nordmenn i tysk tjeneste under krigen.Serien er på tre voluminøse bind.

I år er det 75 år siden krigen begynte i Norge og 70 år siden den sluttet. Veum har gått inn i arkivene og navngir de som var med i Hirden, Statspolitiet og Gestapo.

Onsdag 6.mai kl.14.00 i Buen kulturhus.   OBS! Klokkeslett.
«Nådeløse nordmenn i tysk tjeneste»

Med forbehold om endringer i programmet

Foredragene og eventuelle spørsmål fra salen varer vanligvis fra kl.12.00 til ca. kl.14.00. Mellom foredraget og spørsmålsrunden er det en kort pause.

Hvis dette er noe for deg: Bli medlem, det lønner seg!

Kontakt kasserer Arthur Berntsen, e-post: arthur-b@hotmail.no

Ugle logo3

 

Høsten 2014

Elvesalen, Buen kulturhus

 

Bilde av Mads GilbertMads Gilbert (1947) har vært i nyhetsbildet i sommer. Gazakonflikten brøt ut igjen – og han reiste igjen ned til krigssonen. I mangeår har han vært aktiv i solidaritetsarbeid blant annet i Palestina/Gaza.

Gilbert er spesialist i akuttmedisin og er leder for akuttmedisinsk avdeling ved Universitetssykehuset i Tromsø. Han er politisk tilknyttet Rødt og har representert partiet i Troms Fylkesting.

Foredraget har tittelen: «Øyne i Gaza. Hva så jeg og hva kan vi gjøre?»

Onsdag 10. september kl. 12.00 i Buen kulturhus.

 

 

Bilde av Børge OuslandBørge Ousland (1962) er utdannet dykker og har vært tilknyttet Marinejegerkommandoen, men er mest kjent for sine ekspedisjoner til polarområdene.Han har krysset Grønland, Nordpolen og Sydpolen og han har gjennomført en rekke andre ekspedisjoner.

Ousland har skrevet bøker, fotografert og laget filmer fra sine ekspedisjoner. I tillegg er han en etterspurt foredragsholder.

Onsdag 22. oktober kl. 12.00 i Buen kulturhus. «Mot alle odds – alene til Nord -og Sydpolen»

 

 

Bilde av Karsten AlnæsKarsten Alnæs (1938) har skrevet en rekke kjente bøker, både barnebøker, romaner, biografier og bøker om historie. Han er svært aktuell i jubileumsåret for 1814.

I 2013 ga han ut boken 1814 Miraklenes år. Alnæs har mottatt en rekke litterære priser, blant annet Brageprisen for boken Trollbyen. Han avslutter semesteret med et tilbakeblikk på Norge i desember 1814.

Onsdag 3, desember kl. 12.00 i Buen kulturhus.

Med forbehold om endringer i programmet.

Foredragene og eventuelle spørsmål fra salen varer vanligvis fra kl.12.00 til ca. kl.14.00. Mellom foredraget og spørsmålsrunden er det en kort pause med enkel bevertning (kaffe/te og kake).

Hvis dette er noe for deg: Bli medlem, det lønner seg!

Kontakt kasserer Arthur Berntsen, e-post: arthur-b@hotmail.no

 


Ugle logo3

 

 

Våren 2014

Elvesalen, Buen kulturhus.

Med forbehold om endringer.

 Inge EidsvågLektor og forfatter Inge Eidsvåg

Om aldringens forunderligheter, vemod og gleder.
Onsdag 26. februar kl.12.00

 

 

Frank AarebrotProfessor Frank Aarebrot

Grunnloven 200 år.
Onsdag 19. mars kl.11.30

 

 

Leif GjerstadProfessor Leif Gjerstad

Vår fantastiske hjerne – sterke og svake sider.
Tirsdag 8. april kl.12.00

 

 

 

Carl-Erik GrimstadFørsteamanuensis Carl Erik Grimstad

Monarkiet – en utdøende statsform ?

Onsdag 21. mai kl.12.00

 

Foredragene og eventuelle spørsmål fra salen varer vanligvis fra kl.12.00 til ca. kl.14.00. Mellom foredraget og spørsmålsrunden er det en kort pause med enkel bevertning  (kaffe/te og kake).

Hvis dette er noe for deg: Bli medlem, det lønner seg!

Kontakt kasserer Arthur Berntsen, e-post: arthur-b@hotmail.no

                                                           Ugle logo3