Styret

Oddwin Skaiaa, Leder
Tlf.: 909 26 007
 

Ragnhild Kleven,  Sekretær

Aud Brønn, Kasserer

Unni Iversen, styremedlem

Bjarne Otterdal, styremedlem

Petter Westermoen, styremedlem

Tor Strandmyr, styremedlem

Gustav Reiersen, styremedlem 

Varamedlemmer:
Aud Helland-Olsen

Tor Arild Melby

Valgkomite:
Styret

Revisor:
Bjørg Gabrielsen