Styret

Tor Arild Melby, Leder
Tlf.: 95467105

Jan Inge Revheim, Nestleder

Ragnhild Kleven,  Sekretær

Aud Brønn, Kasserer

Bjarne Otterdal, styremedlem

Petter Westermoen, styremedlem

Tor Strandmyr, styremedlem 

Varamedlemmer:
Aud Helland-Olsen

Valgkomite:
Styret

Revisor:
Bjørg Gabrielsen