Forfatterarkiv: Petter Westermoen

Vårsemesterets siste foredrag.

Carl Erik Grimstad i Elvesalen 2014-05-21 12.20.19

Carl Erik Grimstad foredrag i Elvesalen 21.05.2014 (Foto: T. A. Melby)

Onsdag 21. mai hadde Senioruniversitetet besøk av medieforsker, forfatter og tidligere soussjef v/det kongelige slott, førsteamanuensis Carl Erik Grimstad. Tema: ”Monarkiet – en utdøende statsform?” Det var en engasjert og kunnskapsrik foredragsholder publikum fikk møte.

Konklusjon: Flere tegn i tiden tyder på at monarkiet i Norge på sikt vil bli erstattet av republikk.

22.05.14/Normann H.