Årsmøtet 2024

Årsmøtet 2024 ble gjennomført 24. februar i Buen under ledelse av Oddwin Skaiaa. Årsmelding og regnskap for 2023 ble godkjent. 

Oddwin Skaiaa og Roy Johansen hadde sagt nei til gjenvalg. Odd Harket Steindal ble valgt som ny leder, og som nye styremedlemmer ble Steinar Børresen og Evert Knutsen valgt.  

Styret har nå følgende medlemmer: Åse Wetrhus, Unni Iversen, Aud Brønn, Ingrid Schaathun, Steinar Børresen, Evert Knutsen og Odd Harket Steindal. Varamedlem er Aud Helland Olsen.

Påtroppende og avgående leder i S.U.

Dokumenter

Scroll to Top