Vi er alle redaktører…

Referat fra møte i Buen Kulturhus 17. april kl. 1300. ”Vi er alle redaktører…, men er det bra? Hva skjer med samfunnet, hvis Facebook utkonkurrerer lokalavisen?” Svein Egil Omdal.

Foredragsholder har vært leder i Pressens Faglige Utvalg, redaktør i Stavanger Aftenblad og leder av Norsk Presseforbunds Kildeutvalg.

Han nevnte at den norske pressen har hatt et godt grep om nyhetsformidling og samfunnsdebatt, helt fra den tiden en landsdekkende presse ble bygd opp i landet, og folk ble i stand til å lese den. Landsdekkende aviser, regionsaviser og lokalaviser sørget for et stort mangfold som ofte var knyttet til politiske partier eller interesser.

Ved de digitale arenaers inntreden ble det store endringer på dette felt. Faktabasert informasjon ble mer og mer erstattet av digitale arenaer, hvor grupper med samme meninger ga utrykk for sine meninger uten vektlegging på faktabasert informasjon, fake news ble for de fleste et velkjent utrykk. Coronapandemiens store utbrudd i mars 2020, dannet et skille i informasjonsstrømmen, kino, teater, butikker og arrangementer ble stengt ned, reisevirksomhet nesten det samme. Mange ”kvakksalvere”stilte opp på digitale arenaer med ”fantastiske” og ofte enkle løsninger. Skulle man la seg smitte og ”bli ferdig med det”, eller var det viktig å bruke munnbind, ta vaksine, sprite hender å unngå kontakt med færrest mulig.

Andre brukte anledningen til å servere ”dommedagsprofetier” med millioner av døde, og samfunnets sammenbrudd.

Så kom Ukrainakrigen med all sin elendighet, usikkerhet og stor flyktningstrøm, som skapte stor aktivitet på digital informasjon. For mange svært var det vanskelig å få med seg hva som var seriøst og ikke.

Ved forrige kommunestyrevalg i Kristiansand oppsto et digitalt fenomen som kaltes Sørlandsnyhetene som ved valget bidro sterkt til sammensetningen av det nye kommunestyret. Tradisjonelle partier gikk tilbake og tverrpolitisk sterkt fram.

Ved siste valg var dette fenomenet stort sett borte og de tradisjonelle partier hadde i stor grad tatt tilbake sin tradisjonelle posisjon.

Journalistikken er selve dynamikken i demokratiet, og politikken brytes av avisene. Pressen må verne om redaktørens frihet. Det beste vern om ytringsfriheten gjøres gjennom distribusjon av aviser, digitale eller på papir. Aviser deltakelse på politiske partiers møter er av stor betydning for demokratiske prosesser. Dessverre nedlegges stadig flere lokalaviser og kontorer for regionsaviser, dette svekker lokalområdene.

Det var 68 frammøtte.

Evert Knutsen

Styremedlem/referent

Scroll to Top