Situasjonen i Midtøsten – veien fremover

ved Cecilie Hellestveit.

Cecilie Hellestveit er en inspirerende og dyktig foredragsholder med en enormt god oversikt over forholdene i Midtøsten. Hun brukte innledningen på å analysere Hamas sitt brutale angrep på Israel 7. oktober 2023, og deretter om hvorfor og hvordan Israel har fulgt opp med sine angrep på Gaza.

Cecilie Hellestveit kom også inn på forholdene i resten av Midtøsten, og ikke minst hva som kan skje i årene fremover. Dette er et geografisk område som i tillegg til politiske utfordringer, også sliter med klimautfordringer som høyere middeltemperaturer og mindre vann.

Det ble solgt 110 billetter.

Cecilie Hellestveit
Cecilie Hellestveit
Scroll to Top