Vyer og realiteter: Utviklingsmuligheter for Lindesnes kommune

Ved Ordfører Alf Erik Andersen og rådmann Kyrre Jordbakke.

Rådmannen ga en omfattende og meget interessant oppsummering av Lindesnes kommunes omfattende virksomhet. Med et variert næringsliv innen industri, som blant annet innbefatter kjemisk-, mekanisk- og entreprenørvirksomhet. Innen jordbruk og skogbruk er kommunen den største i Agder. Etableringen av tømmerhavn i Strømsvika har vært en suksess. Fiskerivirksomheten er den største mellom Egersund og Svenskegrensen.

Bygging av nytt helsehus er vedtatt og medfører en rekordstor uttelling for kommunen, rundt en milliard. Rådmannen med supplering fra ordfører viste i grove trekk planene for det nye helsehuset.

Av andre store prosjekter med stor betydning for kommunen er videreføring av E-39 fra Mandalskrysset mot Lyngdal, og ny vei fra E-39 til Spangereid. Begge prosjekter svært viktige for den framtidige utvikling av kommunen, med bedre og kortere transporttid til naboregioner.

Det planlagte industriområdet i Strømsvika for sjørettet industri, er et velkjent, omstridt og veldebattert prosjekt, som skal opp til ny behandling i kommunestyret 8. februar i år.

En av kommunens utfordringer for tiden er at utgiftene er høyere enn inntektene, og det jobbes intensivt for å få til prosjekter som kan øke inntektene. Alle kommuner får i framtiden betydelig flere eldre på grunn av at folk lever lengre. Det legges ned betydelige midler i å effektivisere tilbudet til de eldre.

Det var 93 frammøtte.

Evert Knutsen
Styremedlem/referent

Referat møte i Buen kulturhus, onsdag 31.1.2024 kl 1300

Scroll to Top