Onsdag 8. mai kl. 12.00 i Buen kulturhus: «Å stå i det – om personlige og politiske utfordringer, og hvordan komme igjennom dem».

Kjell Magne Bondevik er utdannet teolog fra Menighetsfakultetet i Oslo. Han var statsminister 1997-2000 og 2001-2005. I dag leder han Oslosenteret, en uavhengig stiftelse med kompetanse på menneskerettigheter, demokratiutvikling og interreligiøs/interkulturell dialog. Bondevik vil bl.a. fortelle hvordan han taklet sterkt internasjonalt press. Han vil også fortelle åpent om å håndtere utfordringer – også personlige

Onsdag 10. april kl. 12.00 i Buen kulturhus: «Uthavner på Sørlandet».

Jo van der Eynden er tidligere direktør for Lindesnes fyrmuseum. Han har bak seg et langvarig arbeid med kystkultur og maritim historie. Han har skrevet en rekke bøker om nevnte emner. For sitt arbeid har han mottatt Norges Fiskarlags kystkulturpris, Forbundet Kystens kulturpris, Sørlandets litteraturpris og Fyrtårnprisen.

Med seg har han filmprodusent Jan Robert Jore – som vil vise kortfilmen «De Sørlandske uthavner».

Onsdag 13. mars kl. 12.00 i Buen kulturhus: «Gamle hus; pest eller fest?».

Else Sprossa Rønnevig fra Lillesand er kjent som bygningsverner og kulturarvforkjemper. Hun har skrevet en rekke bøker, laget informasjons- og vandreutstillinger, drevet restaurering- og rehabiliteringsarbeid av gamle bygninger. For sitt banebrytende arbeid har hun mottatt en rekke utmerkelser og stipendier. Rønnevig har fått kommunale/fylkeskommunale kulturpriser, Sørlandets litteraturpris, Urnesmedaljen, Olavsrosa og Kongens fortjenestemedalje. Hun har utdannelse fra Statens høgskole i håndverk og design.

Onsdag 13. februar kl. 12.00 i Buen kulturhus: «Muligheter og utfordringer i nye Lindesnes».

Kyrre Jordbakke er prosjektleder for sammenslåingen av kommunene Lindesnes, Mandal og Marnardal. Fra 1.januar 2020 blir han rådmann i den nye storkommunen Lindesnes.

Jordbakke har bl.a. yrkesbakgrunn fra Oslo kommune og fra Statens kartverk. Arbeidet med å skape en ny kommune er en komplisert prosess. I følge Jordbakke får innbyggerne en ny kommune med nye muligheter skapt på det beste fra de gamle. Innbyggerne skal få bedre tjenester og sammenslåingen skal gjøre kommunen bedre rustet til å håndtere utfordringer den står overfor nå og i framtiden.

 

 

Onsdag 5.desember kl.12.00 i Buen kulturhus: «Veien mot Kunstsiloen».

 

Reidar Fuglestad

Reidar Fuglestad ble våren 2017 adm. direktør for Sørlandets Kunstmuseum/Kunstsiloen i Kristiansand. Han leder dermed en av landsdelens største kulturinstitusjoner.
Tidligere var Fuglestad i 17 år direktør og senere konsernsjef for Dyreparken. Han utviklet Dyreparken til å bli en av landets fremste besøksdestinasjoner. Før han kom til Dyreparken var han først markedssjef og senere linjedirektør i Color Line.

Onsdag 14.november kl.12.00 i Buen kulturhus: «Sørlandets skipsfartshistorie 1920-2000».


Olav Arild Abrahamsen var tidligere ansatt som
1.amanuensis i historie ved Universitetet i Agder. Hans forskningsfelt omfattet både økonomisk og politisk historie på 1800 og 1900-tallet, og var for en stor del knyttet til by -og regionalhistoriske emner.
I senere år har han arbeidet med maritim historie. Han er forfatter av en rekke lærebøker, tidsskriftartikler og fagbøker.
Onsdag 14.november kl.12.00 i Buen kulturhus:
«Sørlandets skipsfartshistorie 1920-2000».

Onsdag 17.oktober kl.12.00 i Buen kulturhus: «Finland 1918. Den finske borgerkrigen og nordmennene som var vitne til den»

Morten Jentoft

Morten Jentoft er frem til høsten 2018 NRKs korrespondent i Russland. Han har tidligere vært korrespondent i Finland og i Polen. Jentoft har i mange år arbeidet som journalist i NRK, bl.a. i NRK-Finnmark. Han snakker samisk, finsk og russisk. Jentoft har skrevet en rekke bøker om nordområdene og om kontakten mellom russere og nordmenn. Foredraget er basert på hans siste bok «Finland 1918», som kom tidligere i år.

 

Hva former fangers soningserfaringer og hva kan de forvente når de kommer til Mandal?

Kristian Mjåland

Kristian Mjåland har mastergrad i sosiologi fra Universitetet i Bergen og doktorgrad fra samme sted i 2015. Han har vært ansatt ved Rokkasenteret siden 2008 både som assistent, stipendiat og forsker. Mjåland er for tiden ansatt som forsker ved University of Cambridge og arbeider med et forskningsprosjekt om fengselspolitikk og soningserfaring. Samtidig har han en stilling som 1.amanuensis i sosiologi ved Universitetet i Agder.

Onsdag 19.september kl.12.00 i Buen kulturhus:
«Hva kjennetegner og former fangers soningserfaringer og hva kan de forvente når de kommer til Mandal?».

                                                                                                                             Paal Kjellin